fredag 14 september 2012

Barack Obama valets stora segrare - på Island

Utgången i det amerikanska presidentvalet är oviss, men på Island råder ingen tvekan om vem som är favoritkandidaten. Hela 98 procent av islänningarna föredrar Barack Obama framför Mitt Romney. Inte i något annat land har den sittande presidenten ett sådant försprång mot utmanaren. Den visar en internationell opinionsmätning utförd av Gallup, rapporterar RÚV.

Europeiska väljare brukar i allmänhet föredra den demokratiske före den republikanske presidentkandidaten. Detta val är inget undantag. I en internationell undersökning av 32 länder är Barack Obama favoriten i 31 av dessa. Mitt Romney får enbart majoritet av de israeliska väljarna.

I snitt får Barack Obama 81 procent av de utländska väljarsympatierna mot 19 procent för Mitt Romney. Inte i något annat land är övertaget så stort för den sittande presidenten som på Island. Hela 98 procent anser att Barack Obama bör få nytt förtroende, medan bara 2 procent tycker att han bör få ge plats åt Mitt Romney.

Presidentens kompetens var för 58 procent av islänningarna det viktigaste skälet till valet. Bara 1 procent uppgav att presidentens politik gentemot Island fällde avgörandet. I Israel var samma siffra 56 procent.

Tillsammans med kanadensarna ansåg även israelerna att presidentvalet hade störst betydelse i det egna landet. Hela 88 procent menade att den amerikanske statschefen hade stor inverkan i Kanada respektive Israel. Av islänningarna uppgav 28 procent att valet skulle ha stor betydelse för öriket.