torsdag 13 september 2012

Dagens citat

"Jag nämner för det första de ekonomiska frågorna. När det gäller min valkrets är det viktigt att genomföra vägbyggen, som har fått komma i andra hand alldeles för länge. Sysselsättningsfrågorna kommer fortsättningsvis att vara på allas läppar och förvaltningen av fisket. Alla dessa är stora frågor."

Tryggvi Þór Herbertsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, säger i Vikudagur att det är sannolikt att han kandiderar till parlamentet på nytt.