fredag 14 september 2012

Dagens citat

"Magma kringgick lagstiftarens avsikt men kunde komma med undanflykter i en snäv tolkning av lagens bokstav, och utgå från formellt registrerade ägarkopplingar. Med andra ord: Formellt sett kunde försäljningen gå igenom fast verkligheten skrek något helt annat! Själv anser jag absolut att det bör ses till lagstiftarens avsikt, till lagens andemening - inte minst när samhälleliga intressen står på spel, när samhället skyddar sig mot kapitalets begär och har utformat lagar just för att skydda sig själv."

Inrikesminister Ögmundur Jónasson säger i ett tal inför tingsrätterna att försäljningen av HS Orka till svensk-kanadensiska Magma Energy enligt hans mening stred mot lagen och borde ha prövats av domstol - läs mer här.