söndag 16 september 2012

Dagens citat

"I jämförelse med den hallgrímursonska sorglösa ytligheten präglas Gift för nybörjare, trots sin sprakande humoristiska berättarhållning, snarast av en sorgesam tomhet: meningsbristen behandlas till lika delar komiskt och dystopiskt. Och i takt med att Halldórs intag av avkoket ökar, tilltar berättelsens splittring och förstämning."

Oscar Rossi i Hufvudstadsbladet om Eiríkur Örn Norðdahls Gift för nybörjare.