fredag 14 september 2012

Dyrare hyra bil på Island efter skattehöjning

Biluthyrningsföretagen förlorar skatterabatten vid inköp av nya fordon. Det kommer att både höja priserna och innebära att bilparken föråldras. Det hävdar Steingrímur Birgisson, vd för branschjätten Höldur. I budgetpropositionen räknar regeringen med att dra in 500 miljoner isländska kronor genom att stegvis slopa rabatten.

Det kan bli avsevärt dyrare att turista på Island redan nästa år. Regeringen vill höja hotellmomsen från dagens 7 procent till 25,5 procent. Om ökningen skulle få fullt genomslag på priserna skulle det innebära att varje övernattning blev 17 procent dyrare jämfört med i dag.

Branschen har reagerat kraftigt mot den planerade skattehöjningen. Turistnäringen hävdar att den hotar de investeringar som gjorts under de senaste åren, och att momsen därför heller inte skulle ge det tillskott i statskassan som den rödgröna koalitionen räknar med. Branschen befarar att många besökare väljer bort Island som resmål om höjningen genomförs.

I budgetpropositionen finns även ett förslag på att skrota skatterabatten för biluthyrare. Uthyrningsföretagen betalar i dag än lägre punktskatt än andra organisationer och företag när de köper nya fordon. Tanken är att stegvis avskaffa rabatten. Det första året, 2013, väntas höjningen ge 500 miljoner isländska kronor i skatteintäkter.

Förslaget motiveras med att de senaste årens kraftigt ökade efterfrågan på hyrbilar inte gör det rimligt att på skattebetalarnas bekostnad stötta branschen genom skattelättnader. Dessutom uppges systemet vara administrationskrävande och svårkontrollerat, vilket gör att det medför stora risker för missbruk av rabatten. Regeringen vill även minska utsläppen av koldioxid.

Genom att i två omgångar under de två kommande åren slopa rabatten ska biluthyrarna därefter betala samma punktskatt som andra organisationer och privatpersoner.

På Island finns i dag ett hundratal biluthyrare. Branschen har växt enormt efter finanskraschen i samma snabba takt som antalet turister har ökat. Steingrímur Birgisson, vd för jätten Höldur med varumärkena Europcar och Bílaleiga Akureyrar, säger i Morgunblaðið att han befarar att skattehöjningen skulle bli en tung börda för branschen:
"Detta skulle bli en fullständig dödsstöt för oss och kan även ta död på den isländska turistnäringen. ... Om planerna går oförändrade genom tinget kommer de till slut att begrav den isländska turistnäringen och förstöra vår verksamhet. Vi håller på att räkna ut effekten av detta för oss, men det står klart att vi måste höja våra priser med tiotals procent."
Konsekvensen blir enligt Steingrímur Birgisson inte bara höjda priser. Uthyrarna kommer också att behålla bilarna betydligt längre, vilket gör att fordonsparken föråldras.

Tanken är att hotellmomsen ska höjas den 1 maj nästa år. Avgående finansministern Oddný G. Harðardóttir har sagt att tidpunkten kan skjutas upp något, men att skattehöjningen ska genomföras som planerat. Branschen har även kritiserat att höjningarna aviseras med för kort varsel.

Tom Jenkins, som är vd för en europeisk branschorganisation som samlar över 500 resebyråer, säger till Vísir att de avtal som används undertecknas ett par år i förväg. Det gör att turistnäringen inledningsvis skulle få ta kostnaderna av en skattehöjning:
"Det är ingen tvekan om att detta kommer att skada Island. Detta är ingen neutral åtgärd där kostnaden läggs över på konsumenten."
Både att hyra bil och övernatta på Island kan alltså bli betydligt dyrare redan nästa år. När hotellskatten sänktes år 2007 - från 14 till 7 procent - hade det dock enligt en rapport ingen som helst effekt på priserna.

Här kan du läsa mer om hotellmomsen.