lördag 15 september 2012

Färre arbetslösa - men högre isländsk arbetslöshet

Antalet arbetslösa minskade med 172 personer under augusti - men andelen arbetslösa ökade ändå med 0,1 procentenhet. Efter fem månader i följd med sjunkande arbetslöshetssiffror innebar augusti ett trendbrott där 4,8 procent av islänningarna stod utan sysselsättning. Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten ligger kvar på samma nivå i september.

I juli noterade Island med 4,7 procent den lägsta arbetslösheten sedan finanskrisen drog in över landet. Antalet arbetslösa var i snitt 172 färre i augusti, men eftersom utbudet på arbetskraft minskade mer än så slutade facit för månaden ändå med en uppgång med 0,1 procentenhet till 4,8 procent. Därmed bröts en trend av fem månader i följd med minskad arbetslöshet.

I en prognos räknar Vinnumálastofnun med liknande nivåer i september. Utslaget över årets åtta första månader har arbetslösheten i genomsnitt varit 6 procent. Samma period förra året var andelen 7,7 procent.

Andelen långtidsarbetslösa, personer som har varit utan jobb i minst ett halvår, fortsätter att minska. Trots nedgången har nästan två tredjedelar av de personer som står utanför arbetsmarknaden gjort så i sex månader eller mer.

Med en arbetslöshetsnivå på 7,6 procent är Suðurnes alltjämt den hårdast drabbade regionen i landet. Därefter följer Reykjavíkområdet med 5,5 procent, Suðurland med 3,3 procent, Norðurland eystra med 3 procent, Vesturland 2,5 procent, Austurland 1,8 procent, Västfjordarna 1,6 procent och Norðurland vestra 1,5 procent.

Fyra isländska kommuner hade under augusti full sysselsättning: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Tjörneshreppur i Norðurland eystra och Ásahreppur i Suðurland. Ytterligare åtta kommuner hade bara en enda person inskriven som arbetssökande.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.