lördag 29 september 2012

Låginkomsttagare får rabatt på trafikbrott

Den som tjänar högst 247 500 isländska kronor i månaden kan få rabatt på trafikbrott. I regeringens budgetproposition föreslås att låginkomsttagare slipper betala 25 procent av det ursprungliga bötesbeloppet. För att få straffsumman minskad måste den skyldiga bevisa att inkomsten ligger klart under genomsnittet.

Redan i dag är det möjligt att få rabatt på bötesbelopp för brott mot trafikförordningen. Den som betalar böterna inom 30 dagar befrias nämligen från 25 procent av beloppet. Tidsperioden börjar räknas från det att böterna utfärdades eller att föraren fick kännedom om böterna. Den som bestrider böterna har inga möjligheter att få summan reducerad.

I budgetpropositionen för nästa år föreslår den rödgröna koalitionen ytterligare en rabatt för personer som bryter mot trafikförordningen. Denna gång gäller lindringen låginkomsttagare. Den som tjänar högst 247 500 isländska kronor i månaden kan få upp till 25 procent rabatt på bötesbeloppet.

Vilka som kan bli aktuella för rabatten avgörs genom kontroll av den senast tillgängliga självdeklarationen. Rabatten kommer därmed alltid att prövas mot inkomster som föraren hade under ett föregående år.

Här kan du läsa mer om budgeten.