torsdag 27 september 2012

Lokalparti i Mosfellsbær väljer fittmuseum före vilda djur

Kommunen vill ställa ut vilda djur. Men invånare i Mosfellsbær föredrar ett fittmuseum. Ett museum tillägnat kvinnans könsorgan skulle signalera jämställdhet - i stället för samlingar av skjutna djur som symboliserar utdöende maskulina ideal om att människan ska försöka besegra naturen. De första utställningsobjekten i fittmuseet kan bli fem könsorgan från tackor som ett slakteri har lovat att skänka till initiativtagarna.

I år fyller Mosfellsbær, en av Reykjavíks grannkommuner, 25 år. Ett sätt att fira var att i augusti i år komma överens med Kristján Vídalín Óskarsson om en avsiktsförklaring om ett museum för vilda djur. Han har jagat i Asien, Afrika och Australien, och hemma i samlingarna finns uppstoppade noshörningar, strutsar, antiloper, elefanter och lejon. Jägaren skulle donera djuren och kommunen låta dem utgöra grundbulten för ett museum där de skulle få en inramning som påminde om deras naturliga miljö och beteende - som på jakt eller på flykt.

Men Íbúahreyfing Mosfellsbæjar, som har en representant i kommunfullmäktige, anser att tanken på att ställa ut uppstoppade djur är förlegad. I stället vill partiet skapa en utställning som blir en parallell till fallosmuseet i Reykjavík, nämligen ett fittmuseum. Valet förklaras så här i en resolution antagen av styrelsen:
"Enligt vår mening har fittmuseet mer som talar för sig än vilddjursmuseet. För det första lever vi i en tid av ett stort uppvaknande i jämställdhetsfrågor. Av det följer fittans stora blomstringstid som, så att säga, har kommit ut ur garderoben under de senaste åren. Teaterstycken skrivs till dess ära, musikgrupper identifierar sig med den och nu senast kom nyheten att den berömda konstnären Kristin Gunnlaugsdóttir har vävt en över fyra meter hög klocksträng som visar en jättefitta, och som kommer att visas på Listasafn Íslands nästa år. Det vore roligt om museet kunde äga detta ståtliga verk."
I resolutionen hävdar Íbúahreyfing Mosfellsbæjar att ett museum uppbyggt kring skjutna djur återspeglar en maskulint präglad världsbild som visat sig vara överspelad. Idén om att människan ska besegra naturen, vilket jakten på vilda djur sägs symbolisera, tillhör det förgångna.

Fittmuseet ska i stället präglas av hållbarhet, framåtanda, respekt och jämställdhet. Som en förebild nämns penismuseet i Reykjavík, som har lyckats samla ett könsorgan från varje på Island levande däggdjur - inklusive människan - utan att någon tvingats sätta livet till just för detta syfte. Fittmuseet skulle byggas på en liknande grund, men också utgöra en motvikt genom att enbart samla kvinnliga könsorgan:
"Mosfellsbær har lagt mycket krut på att skapa bilden av en kommun som lever i närhet och samförstånd med naturen, och Íbúahreyfingin anser att ett vilddjursmuseum rimmar illa med det attitydarbetet. Därför anser vi att idén om ett vilddjursmuseum saknar samklang med Mosfellsbærs slagord, som är respekt, optimism, progressivitet och omsorg. Dessutom väcks frågor om huruvida ett vilddjursmuseum skulle locka tillräckligt många turister för att bära sig. Besök från turister måste ligga till grund för driften av ett sådant museum. Skulle människor exempelvis besöka ett isländskt folksedsmuseum under en resa runt Afrika?"
Intresset för fittor sägs däremot vara på uppgående. Dessutom har föreningen redan säkrat de första utställningsobjekten. Ett slakteri har lovat att donera fem könsorgan från tackor till museet:
"Samma företag har också uppmuntrats att skaffa fram fittor från fler slaktdjur. Siktet är inställt på att ha en fitta från alla isländska husdjur när museet öppnar, och att inom tio år ha fittor från hela faunan till utställning. Det vore en stor vinst för museet om det kända ryska punkbandet Pussy Riot kunde spela vid invigningen."
Värt att notera är att det planerade fittmuseet också valt en hållning liknande penismuseet när det gäller översättningen av namnet. Hið íslenzka reðasafn, som är det isländska namnet på det som på engelska kallas The Icelandic Phallological Museum, betyder Isländska penismuseet (reður betyder 'penis' och reðurtákn betyder 'fallos'). Den engelska översättningen förefaller något mildare. Detsamma gäller Píkusafnið, som inte gärna kan översättas till annat än Fittmuseet. I resolutionen används vid ett tillfälle Vulva Museum som engelsk översättning, vilket även det sannolikt har något mindre uppmärksamhetsfaktor.

Är då fittmuseet på allvar? Nej, det är snarare Íbúahreyfing Mosfellsbæjars brandfackla i debatten om vilddjursmuseet. Partiet vill ha en folkomröstning i museifrågan innan ytterligare steg tas. Íbúahreyfing Mosfellsbæjars inställning är att ett museum fyllt av jakttroféer är minst lika bisarrt som det på skämt föreslagna fittmuseet.

Här kan du läsa mer om penismuseet.