söndag 2 september 2012

Ny biskop ökar förtroendet för skandaldrabbad kyrka

Förtroendet för den skandaldrabbade isländska statskyrkan ökar med Agnes M. Sigurðardóttir som ny biskop. Hennes förtroendekapital är efter fyra månader på jobbet mer än dubbelt så stort som den hårt kritiserade föregångaren Karl Sigurbjörnssons. Samtidigt är en majoritet alltjämt för att skilja på stat och kyrka. Det visar en opinionsmätning utförd på uppdrag av RÚV.

Den isländska statskyrkan har under de senaste åren upplevt en medlemsflykt av aldrig tidigare skådad omfattning. Huvudförklaringen är de sexskandaler som skakat kyrkan. Anklagelserna om våldtäkter och systematiska sexuella trakasserier gäller visserligen den avlidne biskopen Ólafur Skúlason, men den förre biskopen Karl Sigurbjörnsson pekades i en utredning ut som ansvarig för flera avgörande misstag.

Han ska ha agerat för att skydda den dåvarande biskopen och för att tysta ned historien. Karl Sigurbjörnsson ska även ha brutit mot etiska regler.

När Ólafur Skúlasons övergrepp på nytt hamnade i strålkastarljuset för två år sedan efter att flera nya vittnen trätt fram fick Karl Sigurbjörnsson på nytt kritik. Den här gången ansågs han försöka släta över historien och dess betydelse för kyrkan. Han hävdade bland annat att medlemsflykten enbart berodde på en allmän trend och inte hade något med sexövergreppen och kyrkans sätt att hantera dem att göra.

Bara 19 procent sade sig vara nöjda med Karl Sigurbjörnssons arbete. Siffran för efterträdaren Agnes M. Sigurðardóttir var hela 45 procent. En knapp majoritet, 52 procent, uppgav dock att de varken var nöjda eller missnöjda med henne.

Nu sade sig 35 procent ha förtroende för kyrkan mot 28 procent i februari, då Karl Sigurbjörnsson alltjämt var biskop. Kvinnor och äldre var i större utsträckning än män och yngre positivt inställda till kyrkan.

En majoritet av de tillfrågade förespråkade en åtskillnad av stat och kyrka. Så har det sett ut ända sedan frågan för första gången ställdes i en opinionsmätning år 1996, rapporterar RÚV.

Här kan du läsa mer om turerna kring den isländska statskyrkan.