måndag 10 september 2012

Ragnheiður Elín Árnadóttir petas som gruppledare

Ragnheiður Elín Árnadóttir petas som Självständighetspartiets gruppledare i alltinget efter två år på posten. I stället återtar Illugi Gunnarsson uppdraget. Ytterligare en kvinna, vice ordföranden Ólöf Nordal, lämnar partitoppen. Hon kommer inte att kandidera varken till alltinget eller partiledningen nästa vår.

Illugi Gunnarsson blev gruppledare för Självständighetspartiet efter alltingsvalet våren 2009, men steg åt sidan när misstankar uppstod om att den Glitnirfond han satt i styrelsen för när banken gick omkull hade ägnat sig åt brottslig verksamhet. När misstankarna inte ledde till åtal och enligt en granskning inte ansågs olagliga återtog han förra hösten sin plats i alltinget, men rollen som gruppledare blev kvar hos efterträdaren Ragnheiður Elín Árnadóttir.

Uppgifter gör gällande att det är partiledaren Bjarni Benediktsson som tagit initiativ till bytet. Steget är inte oväntat. När han utmanades om ordförandeposten av Hanna Birna Kristjánsdóttir var Ragnheiður Elín Árnadóttir en av dem som inte tog ställning för den sittande partiledaren, något som tolkades som indirekt stöd för utmanaren.

Ragnheiður Elín Árnadóttir tillhör heller inte samma falang som Bjarni Benediktsson. Hon assisterade Geir H. Haarde under hans många år som statsråd, och närvarade också vid stora delar av vårens rättegång mot den tidigare statsministern.

Enligt DV finns det ytterligare skäl till skiftet. Källor uppger för tidningen att Ragnheiður Elín Árnadóttir fått intern kritik för att lägga för stor vikt vid egna hjärtefrågor i stället för att främst ägna sig åt partilinjen. En sådan uppges vara frågan om surrogatmödrar.

Beslutet att peta Ragnheiður Elín Árnadóttir har fått kritik från olika håll. Kommunföreningen i Reykjanesbær beklagar i ett uttalande skiftet och anser att det försvagar Självständighetspartiet inför det stundande valet. Partikamraten Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir säger till Vísir att det inte finns någon anledning att byta gruppledare. Eygló Harðardóttir, alltingsledamot för Framstegspartiet, undrar i ett blogginlägg om kvinnor bara duger när de ska städa upp efter männens politiska misstag:
"Är detta kanske bara principen? Kvinnor får chansen när bränder flammar överallt, men när de har släckts kan karlarna ta över på nytt?"
Självständighetspartiets ledning i alltinget består nu enbart av män. Vice gruppledare är Einar K. Guðfinnsson och sekreterare är Birgir Ármannsson. Jarþrúður Ásmundsdóttir, ordförande för kvinnoförbundet Landssambands sjálfstæðiskvenna, beklagar i Fréttablaðið den ojämna könsfördelningen och anser att Ragnheiður Elín Árnadóttir borde ha fått fortsätta fram till vårens alltingsval:
"Det måste sägas som det är att maktpositionerna inom partiet inte är särskilt jämnt fördelade mellan könen."
Bjarni Benediktsson uppger dock för Morgunblaðið att han räknar med att fler starka kvinnor kommer att få topposter inom partiet.

Ragnheiður Elín Árnadóttir valde att inte utmana Illugi Gunnarsson genom att tvinga fram en omröstning i alltingsgruppen - trots att hon inte ville lämna uppdraget. I stället siktar hon på att på nytt leda Självständighetspartiet i den södra valkretsen, som var partiets näst starkaste i senaste valet. Hon säger i Fréttablaðið att hon också siktar på en ministerpost:
"Naturligtvis tänker jag säkra det, om jag får mandat till det, att det inte går att gå förbi den södra valkretsen efter valet, om och när vi får möjlighet att skrida till verket."
Hon nämner arbetsmarknadspolitiken som den viktigaste frågan, och anser att regeringen har svikit den på alla punkter. Hon talar om vikten av fisket, jordbruket, energiintensiv industri och turism - och förkastar de lagändringar regeringen står bakom liksom ansökan om EU-medlemskap.

Illugi Gunnarsson säger i Morgunblaðið att han är tacksam för förtroendet att på nytt leda partiarbetet i parlamentet:
"Jag är oerhört tacksam för det förtroende som alltingsgruppen visar mig genom att få ta mig an denna uppgift, och jag kommer naturligtvis att försöka utföra den efter bästa förmåga."
Ytterligare en kvinna försvinner från partitoppen. Vice ordföranden Ólöf Nordal kommer inte att ställa upp för omval - varken till partistyrelsen eller alltinget. Hon kommer att flytta till Schweiz där maken Tómas Már Sigurðsson arbetar som vd för Alcoas europeiska huvudkontor i Geneve. Hon säger i Morgunblaðið att hon inte utesluter en återkomst till politiken:
"Man ska aldrig stänga några dörrar."
Här kan du läsa mer om Illugi Gunnarsson och Ragnheiður Elín Árnadóttir.