fredag 21 september 2012

Regeringen vill sälja av innehav i isländska banker

Aktierna i Arion banki och Íslandsbanki samt innehavet i fem isländska banker ska säljas av. Dessutom vill finansminister Oddný G. Harðardóttir minska statens ägarandel i Landsbanki. Banken kommer dock att ha staten som majoritetsägare under en lång tid framöver. Innehaven ska enligt ett förslag lagt i alltinget säljas till högstbjudande och främja konkurrens på finansmarknaden.

I den budgetproposition som nyligen lades fram i alltinget av den rödgröna koalitionen framkommer att en del av det kommande årets investeringar till ett värde av 8,6 miljarder isländska kronor ska finansieras genom utförsäljning av statligt innehav i banker. Det förslag som nu presenterats innebär att staten helt och hållet försvinner som aktieägare i Arion banki och Íslandsbanki.


Staten kontrollerar i dag 13 procent av aktierna i Arion banki och 5 procent av aktierna i Íslandsbanki. I förslaget ber finansminister Oddný G. Harðardóttir om tillstånd att sälja ut dessa innehav och därmed privatisera bankerna fullt ut. Aktierna ska säljas till högstbjudande och främja konkurrens på den inhemska finansmarknaden.


I dag är 81,33 procent av Landsbanki i statlig ägo. Oddný G. Harðardóttir vill sälja av aktier i banken tills statens andel minskat till 70 procent. Detta innebär enligt förslaget att staten kommer att vara en av grundpelarna inom finanssektorn under många år framöver. Oddný G. Harðardóttir ser inte heller staten som någon långsiktig ägare - utom just när det gäller Landsbanki. De många turerna kring gamla Landsbankis konkursbo gör att regeringen alltjämt vill behålla kontrollen över banken.


Oddný G. Harðardóttir siktar även på att sälja ut innehavet i fem sparbanker. Staten kontrollerar i dag 90,9 procent av stiftelsekapitalet i Sparisjóður Bolungarvíkur, 90 procent av Sparisjóður Svarfdæla, 75,9 procent av Sparisjóður Þórshafnar og nágrennis, 55,3 procent av Sparisjóður Vestmannaeyja och 49,5 procent av Sparisjóður Norðfjarðar.


Om samtliga dessa innehav skulle säljas ut väntas de ge staten omkring 80 miljarder isländska kronor. Ägarandelen i Landsbanki kan också öka med upp till 16,67 procent om den positiva utvecklingen fortsätter - detta om värdet på obligationer fortsätter att stiga. I så fall skulle regeringen kunna sälja ut 28 procent av Landsbanki och ändå behålla ägarposten om 70 procent.

Det är andra gången Oddný G. Harðardóttir presenterar förslaget i alltinget. Det lades fram även i våras, men hann då inte behandlas före sommaruppehållet.


Utförsäljningen ska skötas av Bankasýsla ríkisins. Myndigheten får uppgiften att förbereda försäljningen, leta köpare, värdera anbud, förhandla med intresserade parter och ta fram avtal. Bankasýsla ríkisins ska också presentera de tänkbara köparna för finansministern tillsammans med utvärderingar av anbuden. Beslut om försäljning fattas i samråd med finansministern, som också kommer att skriva under för statens räkning.


I budgeten föreslås Bankasýsla ríkisins också få ett tillskott på 14,5 miljoner isländska kronor för kostnader som uppstod i samband med den planerade försäljningen av Sparisjóður Svarfdæla till Landsbanki. Sparbanken, som har kontor i Dalvík och på Hrísey, hade liksom flera myndigheter godkänt samgåendet. Tryggingasjóður sparisjóða beslutade dock enligt ett pressmeddelande att låna ut nytt stiftelsekapital till sparbanken, vilket gjorde att den i somras plötsligt klarade miniminivån för eget kapital. Sparisjóður Svarfdæla beslutade därefter att backa ur affären med Landsbanki.


Här kan du läsa mer om budgetpropositionen och här mer om Sparisjóður Svarfdæla.