onsdag 26 september 2012

Rekordmånga isländska elever läser engelska

Fyra av fem isländska grundskoleelever läser engelska. Det är den högsta andelen någonsin. Engelska är också det språk som kryper nedåt i åldrarna och studeras nu av fyra av tio av första- till tredjeklassarna. Spanska befäster sin ställning som de senaste årens raket i de isländska skolornas språkundervisning. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Läsåret 2011-2012 läste 80,1 procent av grundskoleeleverna engelska. Siffran för engelska har aldrig varit högre. Undervisningen i språket börjar oftast i fjärde klass, men vissa elever börjar läsa engelska mellan ettan och trean. Hela 39,2 procent av eleverna i första till tredje årskursen studerar nu engelska - för fem år sedan var andelen inte ens hälften så stor.

Danskan blir för de flesta ett obligatoriskt ämne i sjunde klass. Förra läsåret började 956 elever läsa danska före årskurs sju. Danskan kan, om det finns särskilda skäl, bytas ut mot svenska eller norska. Förra året läste 108 isländska elever svenska i stället för danska och 77 elever läste norska.

Allt färre grundskoleelever studerar ett tredje främmande språk. För tio år sedan var andelen 3,8 procent, nu har den minskat till 2,4 procent. Spanskan är populärast som tredje språk med 624 elever följd av franska med 255 elever och tyska med 252 elever. Spanskan är det snabbast växande främmande språket - så sent som för tolv år sedan lästes det bara av ett tjugotal grundskoleelever.

I gymnasieskolan har snittet minskat till 1,36 främmande språk per elev. Samtidigt pluggar 74 procent minst ett främmande språk, vilket är en historiskt hög siffra. Den grupp som har drabbats av det största bortfallet är den med elever som läser minst tre främmande språk.

Populärast är engelska som studeras av 61,5 procent av gymnasieeleverna. Därefter följer danska med 31,6 procent, tyska med 17,4 procent, spanska med 16 procent och franska med 8,7 procent. Kvinnliga elever läser främmande språk i något större utsträckning än manliga.

Här kan du läsa mer om språkundervisning i den isländska skolan.