torsdag 6 september 2012

Vinnslustöðin sparkar 41 anställda - trots rekordvinst

Vinnslustöðin på Västmannaöarna gjorde förra året en rekordvinst på 1,8 miljarder isländska kronor. Aktieägarna fick 850 miljoner i utdelning. Samma dag som ägarna kunde räkna hem miljonerna fick 41 anställda beskedet att de får sparken från fiskerijätten. Vinnslustöðin anser nämligen inte ha sig råd att betala den höjda fångstskatten.

En ny fiskepolitik med ett förändrat kvotsystem har varit ett av statsminister Jóhanna Sigurðardóttirs mål under mandatperioden. Med ett drygt halvår kvar till nästa val står det klart att de förhoppningarna inte kommer att infrias till fullo.

I somras lyckades regeringen nå majoritet för ett - sett till de ursprungliga planerna - urvattnat förslag. Fångstskatten kommer att höjas rejält, men de omfattande förändringarna med återkallande och omfördelning av kvoter ser inte ut att kunna förverkligas på det sätt som först var tänkt.

Jóhanna Sigurðardóttir har under sommaruppehållet fått vända sig till den borgerliga oppositionen för att få till stånd en fortsatt debatt om fiskepolitiken. Att den svaga och djupt splittrade regeringen ska lyckas samla sig och nå stöd för en ännu tuffare hållning i frågan tycks i dag osannolikt. Ett kompromissförslag väntas dock presenteras under september.

Från delar av branschen har fångstskatten mottagits med massiva protester. I synnerhet branschjättar hävdar att skattehöjningen äventyrar de investeringar som gjorts samtidigt som den utraderar alla rimliga vinstmarginaler.

Vinnslustöðin på Västmannaöarna gjorde förra året en rekordvinst på 1,8 miljarder isländska kronor. Samma dag som aktieägarna fick beskedet om en utdelning på 850 miljoner fick 41 anställda sparken. Företagsledningen hävdar att fisket av vissa arter inte kommer att löna sig på grund av den nya fångstskatten. Rödgröna politiker hävdar i stället att Vinnslustöðin säger upp personal för att visa sitt missnöje med att staten ska få en större del av intäkterna från den gemensamma naturresursen.

Besättningen ombord trålaren Gandi VE-171, totalt trettio personer, sägs upp samtidigt som båten sätts ut till försäljning efter makrillsäsongen. Det planerade höstfisket efter hälleflundra och guldlax avblåses därmed. Elva personer som arbetar med fiskberedning i fabriken på Hemön får också sparken.

I ett uttalande ger Vinnslustöðins vd Sigurgeir B. Kristgeirsson skattehöjningen skulden för uppsägningarna:
"Vinnslustöðins ledning har de senaste dagarna grundligt gått igenom konsekvenserna för företagets drift av inskränkta fisketillstånd och ny lagstiftning om fångstskatter. Bilden som framträder är ännu mörkare och hotfullare än tidigare trott. Vinnslustöðin kan inte bära de bördor som regeringen och alltinget ålägger företaget."
Elliði Vignisson, självständighetspartist och kommunchef i Västmannaöarna, anklagar i Vísir regeringen för att föra en politik som äventyrar ögruppens i särklass viktigaste näring:
"Detta är ett enormt slag mot oss. Det som kanske är värst är att se denna iskalla verklighet torna upp framför en efter att upprepade gånger ha fått det i ansiktet från alltingsledamöter att vi ägnar oss åt skräckpropaganda."
Ingen annan kommun är så beroende av fisket som Västmannaöarna. Ingen annan kommun har heller så stora kvoter per invånare som Västmannaöarna. Kommunen är också hem åt flera av branschens tyngsta aktörer. Protesterna från ögruppens storföretag var därför särskilt omfattande.

Men socialdemokraten Ólína Þorvarðardóttir, som är en av arkitekterna bakom den nya fångstskatten, hävdar att Vinnslustöðin försöker undkomma ansvar för misslyckade investeringar genom att skylla på regeringen. Trålaren Gandi VE-171 köptes 2010 utan att företaget hade säkrat tillräckliga kvoter för utökningen. I Fréttablaðið skriver hon att hon vill se en folkomröstning i kvotfrågan, och hon säger till Vísir att Vinnslustöðins motivering till nedskärningarna saknar trovärdighet:
"Det är väntat att man nu lägger skulden på fångstskatten, snarare än att ta ansvar för egna verksamhetsbeslut och investeringar."
Även fiskeminister Steingrímur J. Sigfússon ifrågasätter i Vísir Vinnslustöðins argumentation. Företaget hänvisar till minskade fångstkvoter - trots att beslut om sådana inte fattats vid tidpunkten för uppsägningarna. Tvärtom pekade prognoserna för den viktiga torsken uppåt, och det blev så småningom också en rejäl höjning av kvoten.

Guðmundur Kristjánsson, en av storägarna i Vinnslustöðin, håller dock med regeringen. Han anser att företagsledningen ägnar sig åt hyckleri när den skyller uppsägningar på politiska beslut. Han hävdar i DV att minoritetsägarna - den grupp han själv tillhör som i flera år har varit i fejd med ledningen - var emot beslutet att sparka 41 anställda, och att detta dessutom fattats med det enda syftet att hämnas på regeringen för skattehöjningen:
"Minoriteten bestämmer inget i det här företaget."
Här kan du läsa mer om den höjda fångstskatten.