lördag 13 oktober 2012

Bara Österrike har lägre arbetslöshet än Island

Antalet arbetslösa fortsätter att sjunka - ändå pekar den isländska arbetlöshetskurvan uppåt för andra månaden i följd i takt med att färre skriver in sig som jobbsökande. I september var arbetslösheten 4,9 procent. Bland OECD-länderna var det bara Österrike som hade färre som stod utanför arbetsmarknaden. Vinnumálastofnun räknar med att färre säsongsjobb gör att arbetslösheten ökar något i oktober.

I snitt var 7 882 personer utan jobb i september, en minskning med 318 personer jämfört med augusti. Eftersom färre står till arbetsmarknadens förfogande ökar ändå andelen islänningar som saknar arbete med 0,1 procentenheter till 4,9 procent.

I år har genomsnittsarbetslösheten hittills legat på 5,9 procent. Under 2011 års första nio månader var motsvarande siffra 7,5 procent.

Däremot minskade långtidsarbetslösheten något. Sex av tio har nu stått utanför arbetsmarknaden i minst ett halvår, och drygt var tredje i över ett år. Drygt var sjunde som saknar jobb är mellan 16 och 24 år. Var sjätte arbetslös är utländsk medborgare - där polacker utgör den i särklass största gruppen med 58 procent.

I ett internationellt perspektiv är arbetslösheten på Island fortsatt låg. Jämfört med OECD-länderna är det bara Österrike som har en lägre andel jobbsökande. Vinnumálastofnun räknar dock med en marginell ökning av arbetslösheten i oktober. Aktiviteten på arbetsmarknaden minskar normalt under hösten när många säsongsjobb inom turistnäringen och fisket försvinner.

Arbetslösheten är fortfarande högst på Suðurnes där 7,8 procent saknar jobb. I Reykjavíkområdet är arbetslösheten 5,6 procent, Norðurland eystra 3,3 procent, Suðurland 3,1 procent, Vesturland 2,5 procent, Austurland 2,2 procent, Västfjordarna 1,9 procent och Norðurland vestra 1,3 procent. Arbetslösheten ökade i alla regioner utom tre - den låg under september still i Vesturland och minskade i Suðurland och Norðurland vestra.

Tre isländska kommuner hade full sysselsättning under september: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland och Tjörneshreppur i Norðurland eystra.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.