söndag 7 oktober 2012

Birgir Örn Guðjónsson ny ledare för Solidaritet

Birgir Örn Guðjónsson är ny ordförande för Solidaritet. Den 36-årige polisen valdes till partiledare under helgens landsmöte. Han vill kämpa för "rättvisa, respekt och hederlighet" och strävar efter att göra Solidaritet till ett parti som utmanar finansmakten och lättar på medborgarnas skuldbörda. Birgir Örn Guðjónsson vill även att Solidaritet ska bli en rörelse som inriktar sig på politiska sakfrågor i stället för anpassning till traditionella ideologier.

När Lilja Mósesdóttir hoppade av Gröna vänstern och så småningom grundade Solidaritet talade hon mycket av behovet av att avskriva skulder för hushållen. Hon hävdade att investerare och affärsmän ofta undkommit krisen utan större ekonomiska konsekvenser eftersom bankerna varit generösa med att avskriva skulder. Talet om en allmän skuldamnesti fick partiet att segla högt i de första opinionsmätningarna - en gång till och med över 20 procent.

Men de senaste månaderna har inneburit en ständig kräftgång i opinionen för Solidaritet. I dag ligger partiet långt ifrån femprocentsspärren med nästa alltingsval bara sex månader avlägset.

De usla opinionssiffrorna fick Lilja Mósesdóttir att ta beslutet att inte ställa upp som ordförande för Solidaritet. Under gårdagens landsmöte i Reykjavík, som samlade ett fyrtiotal medlemmar, var den enda partiledarkandidaten Birgir Örn Guðjónsson. Den 36-årige polisen valdes också till Solidaritets ordförande.

Birgir Örn Guðjónsson är född i Akureyri men i dag bosatt i Hafnarfjörður. Han arbetar som vakthavande befäl vid polisen i Reykjavíkområdet. Han har aldrig tidigare varit partipolitiskt aktiv. I en debattartikel skriver Birgir Örn Guðjónsson att han vill göra Solidaritet som ändrar prioriteringsordningen i samhället - medborgarna måste gå före finansmarknaderna - och står utanför den traditionella uppdelningen i höger och vänster:
"Det har blivit dags att stå upp och stoppa denna galenskap. Det är nog av att våra familjer offras. Räkningarna som vi betalar är inte våra. Hushållen i landet står på ruinens brant och matematiska experter kan inte trolla fram någon annan verklighet. Tilläggspensionen är slut, sparkontot är tomt och på utgiftskontot finns bara röda siffror. Lönen räcker inte längre. Framtiden för oss och våra barn har stulits mitt framför näsan på oss.
Det har blivit dags att ändra prioriteringar. Prioriteringar där rättvisa, respekt och hederlighet råder. Det har blivit dags för särintressen att ge vika för allmänintressen."
Grundaren Lilja Mósesdóttir talade också till medlemmarna. I sitt tal anklagade hon bland annat medierna för orättvis behandling av partiet. Hon hävdade att Solidaritet skildrades som ett parti utan egen politik och att det därmed inte skulle gå att skilja på Solidaritet och andra nya partier som aspirerar på en plats i alltinget. Lilja Mósesdóttir ansåg även att Gryning - som består av Rörelsen, Medborgarrörelsen, Liberalerna och ledamöter från grundlagsrådet - valt fel väg genom att gå samman för att klara femprocentsspärren. Detta menade hon handlade snarare om att rädda enskilda maktpositioner i stället för att kämpa för sakfrågor.

Landsmötet beslutade även att Solidaritet ska verka för att Island ska stå utanför EU och vill dessutom se över EES-avtalet. I stället för överstatlighet vill Solidaritet utveckla samarbetet inom Efta samt sträva efter fler frihandelsavtal. Solidaritet vill dessutom att förhandlingarna om EU-medlemskap avslutas under året så att Europapolitiken inte skymmer alltingsvalets viktigaste frågor: Reformer för att minska skuldbördan för hushåll och småföretag samt avskaffande av kapitalkontroller.

Till vice ordföranden valdes Pálmey Helga Gísladóttir och Sigurbjörn Svavarsson. Övriga i styrelsen är Vilhjálmur Bjarnason, Guðrún Indriðason, Jón Þórisson och Jón Kr. Arnarson. Till suppleanter valdes Þolly Rósmunds och Axel Þór Kolbeinsson.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.