söndag 14 oktober 2012

Dagens bonuscitat

"Turismen berövar oss islänningar på den miljö som vi lever i och har växt upp i. Vi kan inte längre åka till Þingvellir och njuta av att stå och se ut över Þingvellir. Vi kan inte längre åka till Gullfoss och Geysir och njuta av att åka dit eftersom det är tusentals utlänningar där som stör en i ens eget land."

Þór Saari, alltingsledamot för Rörelsen, säger i Vísir att turismen har växt så mycket att islänningarna kommer i andra hand i sitt eget land.