torsdag 11 oktober 2012

Dagens citat

"We share the people’s anger on this. We are forced to give money to the European Union. ... We ask them to focus aid on poverty but they don’t, and we have no choice in the matter."

Alan Duncan, brittisk utvecklingsminister, i Daily Telegraph om att Island får EU-bidrag för turistsatsningar och förberedelser inför EU-medlemskap - trots att Island inte är fattigare än Storbritannien samt att en klar majoritet av invånarna inte vill gå med i unionen.