onsdag 10 oktober 2012

Dagens citat

"Översättningarna av Laxness böcker bidrog till ökad kunskap om Island. Han var en stor författare i alla fall i Norden även innan han fick Nobelpriset. Han hade ett stort kontaktnät och promotade ofta sig själv. Laxness var mycket angelägen om att nå ut med sina böcker."

Litteraturvetaren Anna Gunder i Dagens Nyheter om Nobelprisets betydelse för Halldór Laxness.