måndag 15 oktober 2012

Dagens citat

Foto: Regeringskansliet
"Vi ser det som ett intressant nytt sätt att jobba tillsammans, men vi har inte fattat ett färdigt beslut ännu. Det bereds som bäst på regeringskansliet. ... Det finns en del praktikaliteter som ska utredas innan vi kan fatta ett beslut. Det liknar inget samarbete vi har haft tidigare. Om vi beslutar oss för att delta är det viktigt att det görs tillsammans med Finland. Det måste också ske tillsammans med en partner i Nato, sannolikt Norge."

Försvarsminister Karin Enström i Hufvudstadsbladet om tankarna på att Sverige tillsammans med andra nordiska länder ska övervaka Islands luftrum.