torsdag 18 oktober 2012

Dagens citat

"Vi lägger vikt vid att stoppa denna utveckling, men det görs inte genom offentlig tillsyn. Vi förväntar oss att människor följer de lagar som gäller. Gråzonerna är väldigt många när det gäller pornografiskt material och det som främst behövs är att den allmänna opinionen förändras. Starkare attitydbildning och bättre kontroll i hemmet. Särskilt gentemot barn och ungdomar."

Välfärdsminister Guðbjartur Hannesson i Morgunblaðið om svårigheterna att upprätthålla förbudet mot distribution och försäljning av pornografi.