söndag 21 oktober 2012

Dagens citat

"Självständighetspartiet är och förblir det största hotet mot det isländska samhället. Med det fryser allt fast. Utan det är allt möjligt. Självständighetspartiet har i verkligheten tagit över den gamla negativitetsstafettpinnen som Gröna vänstern tidigare bevarade. Självständighetspartiet i dag är precis som Gröna vänstern var: Emot allt. Det är emot en ny grundlag, emot förhandlingar med EU, emot en översyn av fiskekvotsystemet, emot folkomröstning om en ny grundlag, emot en ny lösning på valutafrågan ... you name it."

Författaren Hallgrímur Helgason i DV om Självständighetspartiet.