måndag 29 oktober 2012

Dagens citat

"Domen i L'Aquila väcker många frågor och de berör även oss här på Island. Är det möjligt att förvänta sig att geologer ska kunna förutsäga stora jordskalv eller vulkanutbrott? Ska forskare i allmänhet ge ut kungöranden till allmänheten om frågor som rör krissituationer när de inte har tillräckligt underlag i händerna? Denna dom kommer tveklöst härnäst att ha stor inverkan på geologernas beteende i Italien gällande faror på jorden. Jag anser det sannolikt att ingen italiensk forskare nu kommer att fås till att göra uttalanden eller förutsägelser om jordfaror i kölvattnet av denna dom."

Vulkanologen Haraldur Sigurðsson i ett blogginlägg om fängelsedomen mot italienska geovetare som fälldes för att inte ha varnat om ett nära förestående jordskalv.