onsdag 31 oktober 2012

Dagens citat

"Jag är mycket nöjd med att se att starka fall har kommit inför domstol och att åklagarna vinner dessa mål, att människor döms till fängelsevistelser. Jag tycker att ni är mycket modiga. Detta är helt unikt i världen. I USA och Storbritannien, där bankirer har gjort lika stor skada som på Island, ställs ingen till ansvar. Detta är mycket starkt."

Europaparlamentarikern Eva Joly i Vísir om de isländska utredningarna gällande misstänkt brottslighet i samband med bankkraschen.

Foto: Europaparlamentet