torsdag 25 oktober 2012

Höjd beredskap - risk för jätteskalv på norra Island

Illustration: Veðurstofa Íslands
Spänningen i jordskorpan på norra Island är tillräcklig för att utlösa ett jordskalv med en magnitud på 6,8 på Richterskalan. Myndigheterna höjer nu beredskapen i området efter den mest omfattande jordskalvssvärmen på tjugo år. De senaste dagarna har skalvens epicentrum börjat röra sig österut. Enbart under gårdagen inträffade över 200 jordskalv i området. Bara ett av dem nådde dock över 3 på Richterskalan.

Under natten mot söndagen påbörjades den mest omfattande jordskalvssvärmen på norra Island på tjugo år. Det kraftigaste skalvet uppmättes till 5,6 på Richterskalan. Skalvet fick många hus i Siglufjörður att skaka och ortens kyrkklockor att börja ringa mitt i natten. Jordbävningarna har varit så kraftiga att skakningarna känts i stora delar av landet.

Almannavarnir beslutade efter samråd med forskare och polisen i Sauðárkrókur, Akureyri och Húsavík att höja beredskapsläget i regionen. Den typ av skalvserier som nu äger rum har tidigare föregått ännu kraftigare jordskalv. Det finns dock inget som säger att det kommer att bli så den här gången, men myndigheterna vill genom att höja beredskapen öka medvetenheten om riskerna bland lokalbefolkningen.

Mätningar av jordskorpan i området visar enligt Veðurstofa Íslands att spänningen är tillräckligt hög för att utlösa ett skalv med en magnitud på 6,8 på Richterskalan. Uppbyggnaden har pågått sedan Kraflas senaste utbrott 1984. När utbrotten pågick, mellan 1975 och 1984, minskade i stället spänningen lite längre norrut i den så kallade Tjörnes-sprickzonen, där skalven nu sker.

De flesta skalven har haft sitt epicentrum ett par mil ute till havs, vilket gjort skadorna i land ytterst begränsade. Men vid ett jätteskalv finns risker för kollapsande byggnader och sprickor i marken.

Helgens skalv på 5,6 är det kraftigaste på drygt fyra år. I samma område har tidigare, år 1755 och 1872, skalv med en magnitud runt 7 inträffat. Från år 1900 har två jätteskalv skett på norra Island. Det kraftigaste, som uppmättes till 7,1 på Richterskalan, ägde rum norr om Húsavík år 1910. År 1963 registrerades ett skalv på 7 norr om Skagafjörður. Även i söder har ett lika kraftigt skalv skett, år 1912 i Rangárvellir.

Utöver dessa har ytterligare sex jordskalv haft en magnitud på över 6 på Richterskalan: Selvogur 1929 (6,2), Dalvík 1934 (6,2), Kópasker 1976 (6,2), Suðurland 2000 (6,5 och 6,3) och Ölfus 2008 (6,3).

Helga Kristín Einarsdóttir, som är bosatt i Siglufjörður, berättar i Morgunblaðið om tisdagens kraftigaste efterskalv som nådde 4,5 på Richterskalan:
"Det kom först ett sådant vinande, inte lika stort som vid andra skalvet [i söndags], och så kom ett jädra hugg och så vibrerade allt bara på nytt."
Tendensen är att skalven blir något färre, mindre kraftfulla och rör sig österut. Det kraftigaste av gårdagens jordskalv hade en magnitud på 3,1 på Richterskalan. På morgonen nådde ett skalv 3,5.

Vulkanologen Haraldur Sigurðsson skriver i ett blogginlägg att han tror att magmaströmmar kan följa de omfattande jordskalven. I så fall är det en dålig nyhet för alla som hoppas på att kunna hitta olja i området vid Skjálfandi. Han anser nämligen att magman är så varm att den förvandlar all olja till metan eller koldioxid och vatten. I nuläget finns dock inget som pekar på att något vulkanutbrott ska vara nära förestående.

Här kan du läsa mer om jordskalven.