tisdag 9 oktober 2012

Kommunen tar över postkontoret i Súðavík

Kommunen tar över ansvaret för postkontoret i Súðavík vid månadsskiftet. Postens planer på att bomma igen kontoret och ersätta det med lantbrevbärare är enligt kommunstyrelsen en för dålig servicenivå. Men för grannorterna finns inga alternativ. I Flateyri och Bíldudalur är missnöjet stort med att lantbrevbärare ersätter postkontoren.

När Landsbanki i våras beslutade att stänga ett antal kontor på landsbygden anade många att även postkontoren var i fara. På många håll har nämligen banken och posten delat personal och lokaler, och därmed möjliggjort förhållandevis generösa öppettider även på glesbygden.

Tre av de drabbade bankkontoren återfanns i nordvästra Västfjordarna, Bíldudalur, Flateyri och Súðavík. Av dessa är Súðavík den enda platsen som utgör centralorten i en egen kommun. Bíldudalur tillhör Vesturbyggð med den betydligt större centralorten Patreksfjörður, och Flateyri ingår i Ísafjarðarbær där regionhuvudstaden Ísafjörður är centralort.

Det tycks nu vara den kommunala självständigheten som räddar postkontoret kvar i Súðavík. Den 1 november stängs kontoren i Bíldudalur och Flateyri och ersätts av lantbrevbärare. Men i Súðavík tar kommunen över verksamheten. Posten samsas då med kommunkontoret och får samma öppettider - mellan 10 och 15 alla vardagar.

Komunchefen Ómar Már Jónsson säger i Bæjarins Besta att servicenivån nu blir densamma som innan Landsbanki valde att lämna orten. Att enbart förlita sig till lantbrevbärare var enligt kommunstyrelsen en dålig lösning:
"I fortsättningen skulle lantbrevbärare ta vid. Folk skulle då kunna ringa berörd lantbrevbärare och lämna posten till den. Vi gillade inte detta upplägg och beslöt att vi fortsatt ville ha ett postkontor i regionen. ... Posten kommer därmed både att bäras hem till invånarna och det blir också möjligt att lämna ifrån sig post varje dag i veckan under kontorets öppettider."
Kommunen har ännu inte skrivit under någon överenskommelse med posten, men hoppas att den ska bli klar inom de närmaste dagarna.

I Súðavík, Bíldudalur och Flateyri har invånarna de senaste månaderna fått nöja sig med att postkontoret haft öppet en timme om dagen. Vid månadsskiftet får Bíldudalur och Flateyri förlita sig till enbart lantbrevbärare.

Ása Dóra Finnbogadóttir, ordförande för boendeorganisationen Íbúasamtök Bíldudals, säger i Bæjarins Besta att postens beslut inte är uppskattat bland invånarna. Samtidigt vet ännu ingen hur det kommer att fungera med lantbrevbärare. Men de ständiga nedläggningarna av olika serviceinrättningar utgör ett orosmoment eftersom de kan hota den senaste tidens positiva utveckling inom ortens näringsliv:
"Positivitet och optimism har präglat arbetsmarknaden här på sistone och unga människor flyttar i större utsträckning tillbaka till samhället. Det verkar dock inte vara tillräckligt."
Fackförbundet Verkalýðsfélag Vestfirðinga sågar också nedläggningsplanerna. I ett uttalande skriver styrelsen att den befintliga postservicen är så dålig att företagen i regionen inte kan förlita sig på den. Som exempel nämns att all post nu sorteras i Reykjavík. Det innebär att det kan ta upp till fem arbetsdagar att skicka ett brev mellan grannorter i Västfjordarna.

Här kan du läsa mer om nedläggningarna av postkontor i Västfjordarna.