fredag 12 oktober 2012

Nytt avhopp från regeringen - mister egen majoritet

Róbert Marshall lämnar Socialdemokraterna för Ljus framtid. Den rödgröna koalitionen mister därmed majoriteten i alltinget. Róbert Marshall lovar visserligen att han inte tänker fälla regeringen vid en misstroendeförklaring, men avhoppet gör det ännu svårare för den redan hårt prövade vänsterregeringen att få igenom sin politik.

Turbulensen i alltinget fortsätter. Tidigare har den främst drabbat Gröna vänstern, men denna gång är det Socialdemokraterna som förlorar ett mandat. Róbert Marshalls avhopp innebär att regeringen nu bara har 31 av 63 platser i alltinget.

Samtidigt har koalitionen i praktiken regerat i minoritet under en betydligt längre tid - Jón Bjarnason har visserligen inte lämnat Gröna vänstern men har sedan han petades från posten som fiske- och jordbruksminister ständigt kritiserat regeringens politik. Ytterligare ett par namn inom Gröna vänstern är också osäkra kort när det gäller regeringsunderlaget.

Tidigare i höstas aviserade Róbert Marshall att han på nytt avsåg att kandidera för Socialdemokraterna i alltingsvalet i någon av Reykjavíks valkretsar. Nu lämnar han i stället partiet. I ett uttalande motiverar han sitt avhopp:
"Jag har beslutat att lämna Socialdemokraterna och gå med i Ljus framtid inför det kommande valet. Beslutet bygger på min övertygelse om att den stridshävd som har fått rötter i isländsk politik måste brytas. Strider inom och mellan de nuvarande regeringspartierna under den nuvarande mandatperioden och misstroendet mot dem avslöjar det isländska partisystemets svagheter och hur illa det tjänar vårt samhälle. Det har blivit dags att förändra detta och jag vill göra mitt för att så ska ske.
Jag tror att många människor väntar på en politisk kraft som inte definierar sig själv som varken höger eller vänster, utan är en ytterlighetsbefriad arena för överenskommelser och samtal i stället för bråk och överord. Ljus framtid är en sådan kraft. Den är miljövänlig och lägger vikt vid att slutföra förhandlingarna med EU så att allmänheten på upplysta grunder kan ta ställning till ett inträde. Ljus framtid är en brobyggare och medlare som kommer att engagera sig för samarbete mellan regering och opposition i stället för strider och traditionella trätor. Vi behöver förändrade arbetsmetoder för att få en Ljus framtid. Det sakfrågearbete, som bland annat publicerats på Ljus framtids hemsida, och den nödvändiga attitydförändring som det förebådar gillar jag verkligen och jag vill delta i det arbetet."
Róbert Marshall kommer visserligen inte att bidra till att fälla regeringen vid en misstroendeomröstning. Avhoppet är ändå ett nederlag för Jóhanna Sigurðardóttir. Hittills har hon trots regeringens politiska handlingsförlamning åtminstone lyckats hålla ihop det egna partiet - trots ständiga stridigheter inom koalitionspartnern Gröna vänstern. Róbert Marshall nämner heller inga sakfrågor där han inte drar jämnt med Socialdemokraterna. I stället hänvisar han till det skyttegravskrig som präglat förhållandet mellan regering och opposition under Jóhanna Sigurðardóttirs tid som statsminister.

Jóhanna Sigurðardóttir har genom sin retorik i högsta grad bidragit till detta politiska klimat. Samtidigt har den borgerliga oppositionen vid flera tillfällen kunnat utnyttja regeringens svagheter genom att förhala behandlingen av tunga frågor, som exempelvis en förändring av fiskekvotsystemet. För Jóhanna Sigurðardóttirs del står det också klart att hon kommer att misslyckas med flera av mandatperiodens nyckelfrågor. Utöver fisket är konstitutionen och EU två områden där luften gått ur de förändringsvindar som förde Socialdemokraterna till makten för snart fyra år sedan.

Men Róbert Marshalls avhopp har sannolikt flera förklaringar. Det har ryktats om att han strävat efter tyngre uppdrag inom partiet men inte känt tillräckligt stöd för detta. Att det kan vara trångt inom Socialdemokraterna känner hans nya partikamrat, Guðmundur Steingrímsson, väl till. Han hann lämna både Socialdemokraterna och Framstegspartiet innan han grundade Ljus framtid tillsammans med Bästa partiets Heiða Kristín Helgadóttir. Det är inte omöjligt att trängseln på vägen uppåt i Socialdemokraternas hierarki påverkat Róbert Marshalls beslut.

Avhoppet avslöjades av Pressan i onsdags kväll. I går morse bekräftade Róbert Marshall uppgifterna i ett uttalande. På förmiddagen meddelade han den socialdemokratiska gruppen i alltinget att han bryter med partiet. Han hade dessförinnan informerat partiledaren Jóhanna Sigurðardóttir och gruppledaren Magnús Orri Schram om avhoppet. För partikamraterna kom beskedet som en överraskning.

Exakt i vilken utsträckning Róbert Marshall kommer att fortsätta att stödja regeringen i alltinget återstår att se. Koalitionen har trots tidigare majoritet haft oerhörda svårigheter att få igenom sin budget. Budgetpropositionen för år 2013 innehåller också många frågor med politisk sprängkraft, där det är långt ifrån osannolikt att delar av Gröna vänstern lägger ned sina röster eller ansluter sig till oppositionen. Det kommer att göra Jóhanna Sigurðardóttirs sista halvår som regeringschef till en svår balansgång.

Róbert Marshall blir den nionde ledamoten som byter partitillhörighet under mandatperioden. De tidigare är Atli Gíslason (från Gröna vänstern till politisk vilde), Ásmundur Einar Daðason (från Gröna vänstern till politisk vilde till Framstegspartiet), Birgitta Jónsdóttir (från Medborgarrörelsen till Rörelsen), Guðmundur Steingrímsson (från Framstegspartiet till politisk vilde (till Ljus framtid)), Lilja Mósesdóttir (från Gröna vänstern till politisk vilde (till Solidaritet)), Margrét Tryggvadóttir (från Medborgarrörelsen till Rörelsen), Þór Saari (från Medborgarrörelsen till Rörelsen) och Þráinn Bertelsson (från Medborgarrörelsen till politisk vilde till Gröna vänstern).

Tidigare i veckan tillkännagav Ljus framtid i ett pressmeddelande att grundlagsrådsledamoten Freyja Haraldsdóttir och Brynhildur Pétursdóttir, chefredaktör för Neytendablaðið, anslutit sig till partiet för att kandidera i det kommande alltingsvalet.

Här kan du läsa mer om det politiska läget inom Socialdemokraterna.