torsdag 4 oktober 2012

Þóra Arnórsdóttir hade dyraste presidentvalskampanjen

Þóra Arnórsdóttirs valkampanj var den dyraste, men Ólafur Ragnar Grímsson var den som lade mest av sina egna besparingar på att bli Islands president. Totalt använde de sex kandidaterna 26 miljoner isländska kronor under valrörelsen. Billigast var Andrea Jóhanna Ólafsdóttirs kampanj som kostade mindre än 400 000 kronor.

När Ólafur Ragnar Grímsson i somras valdes till Islands president för en femte fyraårsperiod var det efter en osedvanligt smutsig valrörelse. Den sittande presidenten utpekade huvudmotståndaren Þóra Arnórsdóttir som en socialdemokratisk marionett, medan Ólafur Ragnar Grímsson från många håll angreps med anklagelser om korruption och maktfullkomlighet.

Ólafur Ragnar Grímsson gick med bred marginal segrande ur striden. Hans kampanj kostade, enligt den redovisning som samtliga kandidater måste lämna in till Ríkisendurskoðun, 6,5 miljoner isländska kronor. Þóra Arnórsdóttir spenderade mest - hela 15,1 miljoner.

Ólafur Ragnar Grímsson var dock den som vek mest egna medel åt kampanjen. Han gick själv in med 2,2 miljoner. Resten av kampanjbudgeten var gåvor från 36 privatpersoner och 9 organisationer.

Þóra Arnórsdóttirs budget var alltså mer än dubbelt så stor som den sittande presidentens. Två tredjedelar av bidragen härrörde från privatpersoner. Värt att notera är att investeraren Skúli Mogensen donerade 400 000 som privatperson och ytterligare 400 000 genom det egna bolaget Títan Fjárfestingafélag.

Kvar i kassan efter valdagen fanns nästan en halv miljon. Pengarna kommer att skänkas till välgörande ändamål. Þóra Arnórsdóttir har enligt DV synts på RÚV under sin föräldraledighet, även om det är oklart om hon kommer att återvända till public service-kanalen. Maken Svavar Halldórsson har återgått till sin tjänst på RÚV.

Ari Trausti Guðmundsson lade närmare 1,8 miljoner på kampanjen, varav nästan en halv miljon av egna pengar. Den största enskilda posten på 785 000 kronor utgjordes av bidrag från organisationer.

Hannes Bjarnason satsade 1,5 miljoner på sin kampanj - varenda krona tog han dessutom ur egen ficka.

Herdís Þorgeirsdóttir profilerade sig som valet för den som genom öppenhet ville bekämpa korruption och svågerpolitik. Hon var den enda av de sex kandidaterna som hela tiden hade öppen redovisning av kampanjkostnaderna. Hon vägrade också att ta emot bidrag från organisationer och satte gränsen på 200 000 kronor för bidrag från enskilda. Notan slutade på knappt 1,2 miljoner. Herdís Þorgeirsdóttir satsade själv en tiondel av summan.

Andrea Jóhanna Ólafsdóttir lovade att bedriva en lågbudgetkampanj, ett löfte som hon också uppfyllde. De totala kostnaderna för hennes valrörelse blev lägre än 400 000 kronor, vilket innebär att hon inte behöver särredovisa intäkter och utgifter för kampanjarbetet.

Här kan du läsa mer om presidentvalskampanjen.