onsdag 3 oktober 2012

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir lämnar politiken

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir lämnar politiken nästa vår. Och hon gör det efter att ha blivit allt mer isolerad inom Självständighetspartiet och ett ordkrig både med det egna ledarskapet och Framstegspartiet. Hennes uttalanden om att den isländska borgerligheten närmade sig den amerikanska tea party-rörelsen möttes av skarp intern kritik. Beslutet innebär också att det snart bara finns en kvinnlig ledamot med minst tio års erfarenhet i alltinget.

Att Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skulle överge politiken var knappast oväntat. Lite på samma sätt som Framstegspartiets Siv Friðleifsdóttir har hon i allt högre utsträckning blivit isolerad inom det egna partiet. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir är i dag den enda EU-vännen inom Självständighetspartiets alltingsgrupp, en åsikt som blivit allt mer marginaliserad i takt med att ledningen vänt sig bort från unionen. Men hon bär också på en historia som skiljer sig från Siv Friðleifsdóttirs.

När de isländska storbankerna kollapsade hösten 2008 uppdagades att hon tillsammans med maken Kristján Arason hade lånat 1,7 miljarder isländska kronor från Kaupþing, makens arbetsgivare. Demonstranter samlades flera gånger utanför parets bostad för att protestera mot att lånen avskrevs av bankens ledning före kraschen. När den parlamentariska kriskommissionens rapport publicerades våren 2010 bestämde hon sig för att ta en paus från politiken och lämnade samtidigt uppdraget som Självständighetspartiets vice ordförande.

Hon återvände till alltinget ett halvår senare. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir har sedan dess hållit fast vid stödet för EU-medlemskap, och har därmed också hamnat mer och mer i otakt med sina partikamrater.

Tidigare i år sökte hon tjänsten som chef för konsert- och kongresshuset Harpa i Reykjavík. Trots sex år som kultur- och utbildningsminister på meritförteckningen fick hon inte jobbet. Obekräftade uppgifter gör gällande att Socialdemokraterna i Reykjavík helt enkelt vägrade diskutera hennes namn - trots obestridliga kvalifikationer.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skriver i ett uttalande att hon är stolt över sina insatser under åren i den politiska hetluften, och att hon uppmanar alla intresserade att ansluta sig till Självständighetspartiet:
"Jag har trivts med att under en lång tid ha en aktiv roll inom politiken där jag har fått möjligheten att kämpa för frihet och mångfald i samhället. Jag är stolt över de resultat som under min ledning uppnåtts inom utbildnings- och kulturområdena, och inte minst över att ha haft en viktig roll i ledningen för Självständighetspartiet, landets största politiska rörelse.
Samtidigt som jag tar beslutet att inte kandidera uppmanar jag goda människor med Självständighetspartiets ideal som ledstjärna att göra en insats för att bygga upp ett ambitiöst och progressivt samhälle. Särskilt uppmanar jag kvinnor att delta och ta tillvara på denna unika möjlighet som nu finns inom isländsk politik. Det jag först och främst känner är tacksamhet till de olika falanger av självständighetspartister som jag har arbetat med och träffat under de år som jag varit aktiv inom politiken."
Det är inte bara inställningen till EU-medlemskap som gjort hennes position i de egna leden problematisk. Nyligen gick Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ut i Vísir och varnade för att Självständighetspartiet och Framstegspartiet - Islands två borgerliga partier - var på väg att slå in på samma politiska bana som den amerikanska tea party-rörelsen. Hon gjorde uttalandet sedan partiledaren Bjarni Benediktsson och alltingledamoten Ragnheiður Elín Árnadóttir deltagit vid Republikanernas kongress:
"Sedan får det inte inträffa att vissa individer inom Självständighetspartiet ser det som sin främsta uppgift, tillsammans med några framstegspartister, att skapa något slags tea party-rörelse här på Island. Självständighetspartiet får inte bli Islands tea party-rörelse. Dess största styrka genom åren har varit dess breda tilltal till landsmännen."
Jóhannes Þór Skúlason, assistent åt Framstegspartiets ledare Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, var en av dem som reagerade starkt på uttalandet. På Facebook skrev han att han hade "nolltolerans för sådant skitsnack" och att hon var helt fel ute när hon försökte antyda att partiet hade något gemensamt med "rasisterna, böghatarna och extremistpacket i tea party-rörelsen".

Þór Saari, alltingsledamot för Rörelsen, hävdade på Facebook att Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir varit delaktig i att föra Självständighetspartiet allt längre ut på högerkanten, men att hon nu inte längre ville kännas vid det hon varit med om att skapa.

Elías Jón Guðjónsson och Huginn Freyr Þorsteinsson, assistenter åt Gröna vänsterns statsråd och ledarduo Katrín Jakobsdóttir och Steingrímur J. Sigfússon, skrev i Smugan att politiker på högerkanten sökt samråd med personer inom Gröna vänstern när det gällde fiskekvotsystemet. I själva verket, hävdade de, hade fröet till en tea party-liknande rörelse redan fötts när Självständighetspartiet valde att gå fiskebaronernas ärenden och bekämpa en omfördelning av fångstkvoterna. Detta ska ha inneburit att kapitalet och politiken tog varandras händer och låtsades företräda en majoritet av det isländska folket i hätska kampanjer.

Partiordföranden Bjarni Benediktsson nöjde sig - åtminstone offentligt - med att be Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir att förklara sina uttalanden. Några sådana förtydliganden kom aldrig.

Hittills har även Socialdemokraternas Jóhanna Sigurðardóttir, Framstegspartiets Siv Friðleifsdóttir och Gröna vänsterns Þuríður Backmann meddelat att de lämnar politiken vid vårens alltingsval. Det innebär att Socialdemokraternas Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir - om inte hon också avstår nyval - blir den mest långvariga kvinnliga ledamoten i parlamentet. Hon tog plats i alltinget första gången 1987 som ersättare, men har haft ett eget mandat sedan 1999. Om även hon bestämmer sig för att inte ställa upp blir Socialdemokraternas Katrín Júlíusdóttir kvinnan med längst parlamentarisk erfarenhet. Hon valdes in 2003. Övriga kvinnor som kandiderar på nytt tog plats tidigast 2007.

Här kan du läsa mer om Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.