fredag 5 oktober 2012

Pekade ut professor som köpt - fälls för ärekränkning

Þór Saari påstod att professor Ragnar Árnason var avlönad av fiskeindustrin och därför opålitlig i alla frågor som hade med branschen att göra. Men fiskeekonomen har aldrig stått på industrins lönelista. Þór Saari fälls nu för ärekränkning av Ragnar Árnason, och ska betala honom ett skadestånd på 300 000 isländska kronor.

Rörelsen och Þór Saari tillhör alltingets ivrigaste förespråkare för ett nytt fiskekvotsystem. I september förra året diskuterade alltingspolitikern frågan i DV. Han hävdade bland annat att Ragnar Árnason, professor i fiskeekonomi vid Háskóli Íslands, var avlönad av branschorganisationen Landssamband íslenskra útvegsmanna, LÍÚ.

Detta skulle enligt Þór Saari innebära att allt som härrörde från Ragnar Árnason kunde vara partsinlagor. Han hävdade nämligen att det i samband med flera ställningstaganden fanns anledning att tro att professorn gick branschens ärenden.

Men att Ragnar Árnason skulle sitta på en professorsstol finansierad av LÍÚ var inte sant. Ett par rättelser gjordes i DV och Þór Saari skrev ett brev till rektorn för Háskóli Íslands för att be om ursäkt. Ragnar Árnason ansåg ändå att det inte räckte, och valde att dra alltingsledamoten inför rätta.

Þór Saari hävdade i rätten att den enskilda kommentaren som han nu fälls för - att Ragnar Árnason "fått lön från LÍÚ i årtionden" - inte skulle tas ur sitt sammanhang utan bedömas som en del av ett större resonemang kring universitetets roll. Han menade att Háskóli Íslands integritet vid flera tillfällen riskerats när universitetet utfört uppdrag åt utomstående, däribland rapporter på uppdrag av LÍÚ.

Héraðsdómur Reykjaness dömer nu Þór Saari att betala Ragnar Árnason 300 000 isländska kronor i skadestånd. Hans uttalanden visar sig vara både osanna, förolämpande och kränkande. Han ska även betala advokatkostnader på 800 000 kronor samt lägga fram 76 000 kronor för att finansiera tryckningen av domen i DV och Morgunblaðið.

Totalt kostar den fällande domen Þór Saari 1,2 miljoner isländska kronor. Ragnar Árnason krävde ursprungligen ett skadestånd på 500 000 kronor.

Þór Saari skriver dock i ett uttalande att han avser att överklaga domen till Hæstiréttur Íslands. Han hävdar att Ragnar Árnasons agerande är ett försök att tysta debatten om fiskekvotsystemet. Han menar att stämningen - som efter en lång tids tystnad i målet lämnades in strax efter att Rörelsen lagt ett förslag i alltinget om en omfördelning av fiskekvoterna - ska ses som en bestraffning från branschens sida.

Vidare skriver Þór Saari att han har stora förhoppningar om att bli frikänd i högre instans. Han hänvisar bland annat till avgöranden i Europadomstolen, där det isländska rättsväsendet fick två näsknäppar i liknande fall.

Här kan du läsa domen i sin helhet och här mer om rättsprocessen.