onsdag 10 oktober 2012

Politiker dömer ut isländsk turistnäring som ockrare

Island har disneyfierats och turistnäringen ägnar sig åt ockerverksamhet. Besökarna har dessutom blivit så många att det knappt går att njuta av naturen längre. Det hävdade Rörelsens Þór Saari när alltinget i går debatterade regeringens planer på att höja hotellmomsen från 7 till 25,5 procent. Men han fick inte medhåll av alla. Framstegspartisten Ásmundur Einar Daðason befarade att skattehöjningarna skulle få svåra konsekvenser för turistindustrin.

Ásmundur Einar Daðason var den som initierat gårdagens debatt. Han hävdade att regeringen genom skattehöjningar riskerar att slå undan fötterna på den snabbt växande turistnäringen. I budgeten för nästa år avser den rödgröna koalitionen att höja momsen på övernattningar från 7 till 25,5 procent. Dessutom kommer biluthyrare inte längre att få några skattelättnader vid inköp av nya fordon. Sedan tidigare har en skatt på övernattningar införts.

Näringsgrensminister Steingrímur J. Sigfússon försvarade planerna och pekade på att hotellmomsen halverades 2007, något som varken gav lägre priser eller fler besökare. Däremot medgav han att skattehöjningarna kunde ha introducerats tidigare eftersom många hotell redan gått ut till agenter med priser för nästa år. Det innebär möjligen att momsen höjs senare än i maj, vilket är den planerade tidpunkten. Han avvisade dock alla påståenden om att skattehöjningen skulle utgöra någon dödsstöt för branschen.

De mest radikala uttalandena svarade Rörelsens Þór Saari för. Han dömde ut stora delar av turistnäringen som ockrare. Han sade sig inte vilja försvara regeringens linje med stora skattehöjningar, men hävdade att såväl restauranger som hotell ofta satte hutlösa priser som gjort det närmast omöjligt för islänningar att turista i hemlandet.

Þór Saari pekade bland annat på att kostnaden för övernattningar ökat med i snitt 12 procent årligen - och menade att det var pengar som sannolikt gått rakt ned i ägarnas fickor. Den momssänkning som gjordes för fem år sedan, när övernattningar belades med moms på 7 procent i stället för 14 procent, hade inte på något sätt lett till lägre priser för konsumenterna. Därmed sade han sig heller inte förstå logiken i att staten bidrar till turistnäringens marknadsföring.

Han ifrågasatte också hur många turister som Island egentligen kan välja. Þór Saari sade att det på många natursköna platser nu blivit så trångt och packat med turistbussar att upplevelsen av att vara ute i det fria gått till spillo. Han kritiserade vidare att många företag sätter priser i euro, något som gör det oerhört dyrt för islänningar:
"Turistindustrin som sådan är god och giltig, men jag blir ledsen när hela näringsgrenar kommer hit och klagar och jämrar sig och kräver mer och mer av islänningarnas skattepengar. Så måste vi tänka på att det stora antalet utländska turister är på väg att beröva islänningarna den upplevelse som de måste få ha av det egna landet. Det har disneyfierats och därmed vanställt landet för att tjäna utländska turister och den isländska kultur som där finns."
Þór Saari undrade även om inte branschen överdrev effekterna av momshöjningen. För den genomsnittliga resenären skulle den höjda hotellskatten innebära att hela vistelsen på Island blev 1,9 procent dyrare.

Även socialdemokraten Sigmundur Ernir Rúnarsson undrade hur många turister Island egentligen klarar att ta emot. Eftersom de flesta anger naturen som huvudskälet att besöka öriket menade han att många besökare riskerade att återvända besvikna om det visade sig att trängseln upplevdes som störande.

Framstegspartiets Gunnar Bragi Sveinsson delade farhågorna, men menade att de problemen bör mötas genom att införa inträdesavgifter till populära besöksmål i den isländska naturen. Han ansåg att detta var en bättre väg än att höja skatter som turisterna i stor utsträckning betalar före avresan. Han hävdade också att pratet om stora vinster i branschen var missvisande.

Här kan du läsa mer om de planerade skattehöjningarna.