onsdag 17 oktober 2012

Rättegång mot Geir H. Haarde kostade 117 miljoner

117 miljoner. Så mycket kostade rättsprocessen mot tidigare statsministern Geir H. Haarde. Lönekostnader svarade för mer än två tredjedelar av statens utgifter för rättegången. Den förre regeringschefen fälldes i våras för grundlagsbrott, men friades från anklagelserna om försumlighet i samband med finanskraschen.

Rättegången mot Geir H. Haarde är förmodligen den mest uppmärksammade juridiska processen i Islands historia. För första gången sedan den instiftades år 1905 samlades landsdomstolen för att pröva anklagelserna mot den tidigare statsministern. Geir H. Haarde åtalades på fyra punkter för misstänkt försumlighet i samband med bankkollapsen hösten 2008.

Åtalsbeslutet fattades i alltinget av politiska motståndare, ett beslut som fått internationell kritik och som kan medföra att processen mot Geir H. Haarde både blir den första och sista i domstolen. Få anser i dag att det är lämpligt att politiska dispyter kan bli föremål för en rättegång i stället för väljarnas dom i vallokalen.

Landsdomstolen fällde Geir H. Haarde för grundlagsbrott. Han hade enligt en majoritet av ledamöterna inte sammankallat möten med övriga statsråd om de risker som de isländska storbankerna stod inför. Däremot friades han på tre åtalspunkter som gjorde gällande att han hade fått sådan information att han hade kunnat förhindra eller minska effekterna av kraschen.

Kostnaden för rättegången uppgår till 117 589 232 isländska kronor. Det framkommer i ett interpellationssvar från inrikesminister Ögmundur Jónasson till Ragnheiður Elín Árnadóttir, alltingsledamot för Självständighetspartiet och tidigare assistent åt Geir H. Haarde.

De största enskilda kostnaderna var löner till domare och andra anställda på drygt 80 miljoner isländska kronor. En annan stor utgiftspost som också landar på skattebetalarna var 25 miljoner i ersättning till Geir H. Haarde för advokatkostnader och annat.

I den totalkostnad som Ögmundur Jónasson redovisar ingår inte utgifter för det särskilda åklagarämbete som drev rättsprocessen på alltingets uppdrag. Dessa kostnader budgeterades enbart för i år till 12 miljoner isländska kronor, men blev sannolikt något högre i och med att rättegången avslutades senare än beräknat.

Här kan du läsa mer om Geir H. Haarde.