fredag 26 oktober 2012

Reykjanesbraut kan bli Islands första 110-väg

110 kilometer i timmen ska så småningom bli hastighetsbegränsningen på Reykjanesbraut. Men än så länge tillåter inte vägen mer än 90 kilometer i timmen. För att hastigheten ska kunna höjas krävs mitträcken och förbud mot cyklister. Det var beskedet från inrikesminister Ögmundur Jónasson när Islands mest trafikerade väg debatterades under en frågestund i alltinget.

Utanför bebyggelse är den vanliga hastigheten på asfalterade vägar 90 kilometer i timmen. Reykjanesbraut, som är väg 41 som går mellan Reykjavík och Keflavík, är inte bara landets mest trafikerade väg. Den är också dubbelfilig så gott som hela vägen från flygplatsen till huvudstadens centrum.

När vägen byggdes om för ett par år sedan var tanken att den skulle kunna bli landets första 110-väg. Men den tiden är ännu inte inne.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, alltingsledamot för Självständighetspartiet, tog i veckan upp frågan i parlamentet med inrikesminister Ögmundur Jónasson. Han sade att det vore önskvärt att kunna höja hastighetsbegränsningen till 110 kilometer i timmen, men att vägen ännu inte uppfyllde säkerhetskraven. Dels behöver mitträcken sättas upp, dels måste cyklister förbjudas på hela sträckan.

I debatten fick Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir stöd av partikamraterna Ragnheiður Elín Árnadóttir och Unnur Brá Konráðsdóttir samt framstegspartisten Birgir Þórarinsson. Samtliga ville se snara förbättringar av säkerheten på Reykjanesbraut.

Här kan du läsa mer om det isländska vägnätet.