tisdag 2 oktober 2012

Zoolog: Kaninen ingår i Islands fauna

Kaninen har blivit så etablerad på Island att den bör betraktas vara en naturlig del av faunan. Det anser zoologen Ævar Petersen, som uppskattar att beståndet kan uppgå till ett par tusen djur. Men myndigheten han arbetar för, Náttúrufræðistofnun Íslands, håller inte med och hävdar att den riskerar att skada den känsliga naturen och därför bör utrotas.

De första kaninerna smet från fångenskapen och ut i den isländska naturen redan under 1800-talet. Sedan dess har mindre bestånd uppkommit då och då, men utan att få något riktigt fäste. Hårda vintrar och få djur gjorde att bestånden av förvildade tamkaniner dog ut.

Men sedan 1970-talet ser det annorlunda ut. Nu rör det sig inte främst om kaniner som smitit, utan om tamkaniner som ägarna haft som sällskapsdjur men tröttnat på och släppt ut i det fria. I takt med att vintrarna blivit mildare har förutsättningarna för att överleva årets kallaste månader ökat. På flera platser matas också kaninerna regelbundet av boende som uppskattar dem. De finns framför allt i Reykjavíkområdet.

Ævar Petersen, zoolog vid Náttúrufræðistofnun Íslands, anser att beståndet av kaniner nu är så stort och etablerat att arten bör betraktas som en del av den isländska faunan. Han säger i Fréttablaðið att det ändå är svårt att uppskatta hur många kaniner som lever i det fria:
"Jag anser det riktigt att säga att beståndets storlek är många hundra eller några få tusen djur."
I och med att många av kaninerna regelbundet får mat av människor är de inte särskilt skygga, men de är ändå svåra att räkna. Beståndet tros vara som minst i mars - många djur tros alltjämt få sitta livet till under vintrarna - och som störst mot sommarens slut. De enda naturliga fienderna är fjällräven, som också söker sig allt närmare huvudstadens hjärta, och större rovfåglar.

Ævar Petersens uppfattning är dock kontroversiell. Som en reaktion på hans uttalanden skickade myndigheten ut ett pressmeddelande där det framkommer att han enbart redogjort för sina personliga åsikter.  Náttúrufræðistofnun Íslands anser alltjämt att kaninen bör utrotas eller hållas under mycket sträng kontroll, eftersom den kan vara ett skadedjur med negativ inverkan på den känsliga naturen:
"Kaniner är sällskapsdjur och inte en del av landets fana. Det förändrar inget att kaniner sedan 1800-talet ofta har smitit ut i naturen men alltid dött ut efter någon tid. De senaste åren har kaniner över hela landet släppts lösa från människans förvar, och de har lyckats överleva och reproducera sig på grund av det varmare klimatet. Detta tillfälliga tillstånd ger dem dock inte någon medborgarrätt i landets vilda fauna. Tvärtom är kaninen nu listad som en möjlig invaderande främmande art här i landet."
Det myndigheterna fruktar är att kaninen ska förstöra vegetationen. Reykjavíks kommun har tidigare fått tillstånd att genom jakt minska antalet kaniner.

Här kan du läsa mer om kaninen på Island.