söndag 18 november 2012

Arbetslösheten ökar mest på krisdrabbade Suðurnes

Suðurnes fortsätter att vara den hårdast drabbade regionen på Island. Arbetslösheten i regionen ökade under oktober med 1,1 procentenhet jämfört med riksgenomsnittet 0,3 procentenheter. För tredje månaden i följd steg andelen arbetslösa. Vinnumálastofnun räknar i en prognos för november med en fortsatt ökning.

Senhösten betyder av tradition färre arbetstillfällen inom turistnäringen, fisket och på slakterierna. Det är huvudförklaringen till att arbetslösheten på Island nu stiger för tredje månaden i följd. Under oktober stod 5,2 procent utanför arbetsmarknaden, en uppgång med 0,3 procentenheter.

Den ekonomiska krisen har dock slagit olika hårt mot olika landsdelar. Detta återspeglar sig alltjämt i arbetslöshetsstatistiken. På Suðurnes, som är den svårast drabbade regionen, steg arbetslösheten under oktober från 7,8 till 8,9 procent. I Norðurland vestra, som har landets lägsta arbetslöshet, steg andelen personer som stod utan jobb från 1,3 till 1,4 procent.

I Reykjavíkområdet var arbetslösheten 5,8 procent, Norðurland eystra 3,7 procent, Suðurland 3,3 procent, Vesturland 2,8 procent, Austurland 2,7 procent och Västfjordarna 2,2 procent.

Både ungdoms- och långtidsarbetslösheten minskade under oktober. Av det totala antalet arbetslösa var 14,5 procent mellan 16 och 24 år. Fortfarande har så många som 55,8 procent varit utan jobb i minst ett halvår och 39,5 procent utan jobb i över ett år.

I landet finns nu fem kommuner med full sysselsättning: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Skagabyggð i Norðurland vestra, Tjörneshreppur i Norðurland eystra och Borgarfjarðarhreppur i Austurland.

I oktober förra året var arbetslösheten 6,8 procent. Vinnumálastofnun räknar i november med en ökning på upp till 0,3 procentenheter. Hittills under 2012 ligger arbetslösheten månad för månad klart under föregående års nivåer.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.