tisdag 27 november 2012

Birgitta Jónsdóttir leder isländska pirater

Birgitta Jónsdóttir blir ordförande för Píratapartýið. I de isländska piraternas första punktprogram finns bland annat krav på transparens inom samhället och ökade medborgerliga rättigheter. Målet är att ta plats i alltinget i vårens val. Piratpartiet kommer framför allt att sikta in sig på att värva unga anhängare som är aktiva på nätet.

I lördags grundades formellt Píratapartýið vid ett möte i Reykjavík. Birgitta Jónsdóttir, som i dag är alltingsledamot för Rörelsen, valdes till ordförande i det verkställande utskottet. I ledningen ingår även Björn Þór Jóhannesson, Halldóra Mogensen, Jason Scott och Stefán Vignir Skarphéðinsson - samt Herbert Snorrason och Einar Valur Ingimundarson som valdes in slumpmässigt.

Målet är att i april klara femprocentsspärren till alltinget och nå representation i parlamentet. Det isländska piratpartiet siktar främst in sig på att nå yngre och nätaktiva väljare.

Under mötet klubbades också ett punktprogram. I detta finns bland annat krav på ökade medborgerliga rättigheter, ett samhälle som präglas av transparens och öppenhet, stopp för inskränkningar av den personliga friheten och yttrandefrihet som enbart får begränsas när den kan skada en annan part.

Rörelsen, som i valet ingår i paraplyorganisationen Gryning, ser ut att överges av samtliga av dagens tre parlamentariker. Både Þór Saari och Margrét Tryggvadóttir avser enligt ett pressmeddelande att kandidera för Gryning.

Här kan du läsa mer om det isländska piratpartiet.