fredag 23 november 2012

Dagens citat

"Efter bankkraschen och mot bakgrund av den usla situationen i trafikförbindelsefrågor i södra Västfjordarna beslutades att debatten om en tunnel mellan Súðavík och Ísafjörður skulle vänta. Nu är det säkert att Dýrafjörðurtunneln blir verklighet och att vägen i de södra Västfjordarna för gott har tagits upp i anläggningsplanen. Då är det naturligt att kräva att Súðavíktunneln följer härnäst efter Dýrafjörðurtunneln. Detta är kommunikationer som berör alla invånare i norra Västfjordarna."

Ómar Már Jónsson, kommunchef i Súðavík, i Bæjarins Besta om önskan efter en tunnel som förbinder orten med Ísafjörður och därmed minskar risken för att bilister drabbas av laviner och stenras.