måndag 5 november 2012

Dagens citat

"Den tradition som var gängse här länge, att namnge efter morfar och mormor, började i viss mån att försvagas under slutet av 1960-talet, med hippieeran och studentupproren. Då började människor att vilja ha saker och ting annorlunda, och traditionen har sedan dess varit på tillbakagång."

Namnforskaren Guðrún Kvaran i Fréttablaðið om utvecklingen för isländska personnamn - läs mer här.