måndag 19 november 2012

Fälls för ärekränkning av Jón Ásgeir Jóhannesson

Rapporteringen om Fons utlåning till Pace Associates i Panama fick Jón Ásgeir Jóhannesson att framstå som skyldig till brottslig verksamhet. För det hade RÚV-journalisten Svavar Halldórsson inte täckning. Det fastslår Hæstiréttur Íslands i en dom där han tvingas att betala affärsmannen skadestånd. Svavar Halldórsson har tidigare fällts för ärekränkning även av Pálmi Haraldsson.

Den 6 december 2010 rapporterade Svavar Halldórsson i RÚV om hur Fons, investeraren Pálmi Haraldssons bolag, hade lånat ut tre miljarder isländska kronor till Pace Associates, ett insynsskyddat bolag i Panama. Pace Associates ska ha grundats av Landsbanki när banken inte kunde låna ut mer pengar till en indisk fastighetsfond kontrollerad av Baugur, Hannes Smárason och Kevin Stanford. Lånet förmedlades genom Landsbanki i Luxemburg.

Miljarderna ska så småningom ha letat sig tillbaka från Panama till Island och där hamnat i Pálmi Haraldssons, Jón Ásgeir Jóhannessons och Hannes Smárasons fickor. Samtidigt hade Fons gått i konkurs och fordringsägarna riskerade att gå miste om miljardbelopp eftersom bolaget i princip var tomt på tillgångar.

I rapporteringen fick Svavar Halldórsson enligt domslutet Jón Ásgeir Jóhannessons delaktighet i affären att framstå som straffbar och klandervärd eftersom det framstod som att han gjort sig skyldig till förmögenhetsbrott. Detta har Svavar Halldórsson i inslaget inte lyckats bevisa. Dessutom försökte inte Svavar Halldórsson få kontakt med Jón Ásgeir Jóhannesson innan publiceringen. Detta utgör enligt Hæstiréttur Íslands ett brott mot RÚV:s regelverk för journalisternas arbetsmetoder.

Svavar Halldórsson friades tidigare i Héraðsdómur Reykjaness för samma inslag. Han hänvisade där till att han hade muntliga och skriftliga källor som han bedömde som tillförlitliga, och att dessa visade att lånet arrangerats på det sätt han beskrivit. Hæstiréttur Íslands anser dock att detta inte är tillräckligt.

Svavar Halldórsson fälls därför för ärekränkning av Jón Ásgeir Jóhannesson. Han ska betala affärsmannen 300 000 isländska kronor i skadestånd samt stå för rättegångskostnaderna på en miljon kronor.

I högsta instans presenterade Jón Ásgeir Jóhannesson dessutom ny bevisning, nämligen papper som skulle visa att pengarna inte var försvunna. Det återstår att se hur Fons konkursförvaltare reagerar på denna nyhet.

För ett år sedan fälldes Svavar Halldórsson av Hæstiréttur Íslands för ärekränkning av Pálmi Haraldsson för en liknande publicering. Då gällde det ett lån på 2,5 miljarder från Glitnir. Den gången slutade skadeståndet på 200 000 isländska kronor. Även där rev högsta domstolen upp en dom från lägre instans. Pálmi Haraldsson stämde även RÚV-chefen Páll Magnússon och nyhetsuppläsaren María Sigrún Hilmarsdóttir, men dessa friades.

Public service-bolaget RÚV har lovat att stå för Svavar Halldórssons kostnader för rättsprocesserna. I en debattartikel i Fréttablaðið ifrågasätter Ragnar H. Hall, Jón Ásgeir Jóhannessons advokat, att staten betalar rättegångskostnader för en person som han kallar "återfallsförbrytare" och menar att detta strider mot RÚV:s objektivitetskrav.

Här kan du läsa mer om Jón Ásgeir Jóhannesson, här kan du läsa domen gällande Jón Ásgeir Jóhannesson och här domen gällande Pálmi Haraldsson.