torsdag 8 november 2012

Fåren flest i det isländska lantbruket

Södra Island, turism, potatis och får. Det är huvudingredienserna i det isländska lantbruket. Det visar en rapport från Hagstofa Íslands som sammanställer uppgifter om jordbruket från de tre senaste åren.

På Island fanns år 2010 totalt 2 592 gårdar. De använder närmare 15 procent av landets yta - men bara en knapp tiondel är slåttervall eller odlad mark. Resten används till bete. Av sammanlagt 1,6 miljoner hektar är bara 123 500 hektar slåttervall eller odlad mark.

På det hundratalet gårdar som inte har några djur är genomsnittsarealen 16 hektar. Medelgården där det hålls djur är dock drygt 600 hektar.

Den jordbrukstätaste regionen är Suðurland. Där återfinns 770 av landets gårdar, vilket motsvarar 30 procent. Bara 67 gårdar, vilket betyder 2 procent, finns i Reykjavíkområdet och på Suðurnes. I Norðurland vestra finns 20 procent av gårdarna, i Norðurland eystra 17 procent, i Vesturland 14 procent, i Austurland 11 procent och i Västfjordarna 6 procent.

På mer än var fjärde går bedrevs annan verksamhet än enbart lantbruk. Den vanligaste bisysslan var verksamhet inom turistnäringen följd av entreprenörsuppdrag inom jordbruket. Andra vanligt förekommande sidoinkomster var fiskodling, handarbete, skog och energiproduktion.

Traktorer förefaller inte vara någon bristvara. Totalt finns 11 004 traktorer på de 2 592 gårdarna. Av dessa är dock bara 6 396 i bruk.

I ladugårdarna är fåren flest i antal, nämligen 474 759 djur år 2011. Av dessa är nästan fyra femtedelar tackor. Där finns också 370 063 fjäderfän (främst kycklingar), 78 277 hästar, 72 773 nötdjur (varav en tredjedel mjölkkor), 39 982 minkar och 34 281 grisar (varav en tiondel suggor).

Den år 2011 i särklass vanligaste grödan är potatis med 7 222 ton. De isländska bönderna producerade under året även 1 605 ton tomater, 1 582 ton gurka, 759 ton kålrötter, 755 ton morötter, 583 ton svamp, 449 ton vitkål, 229 ton paprika, 185 ton salladskål, 108 ton sallad, 105 ton blomkål och 85 ton broccoli. Dessutom producerades 347 874 ton hö.