torsdag 1 november 2012

Fredrik Reinfeldt nobbade svar om ränta på Islands nödlån

Helgi Hjörvar krävde ett svar på varför Island betalar högre ränta på sina nödlån från de nordiska länderna än Irland. Men varken Fredrik Reinfeldt eller Helle Thorning-Schmidt svarade på frågan. I dag går 15 procent av den isländska statsbudgeten - omkring 88 miljarder isländska kronor - till räntor.

När Sverige, Norge, Danmark och Finland år 2009 beviljade nödlån till Island sattes räntan till ett påslag på 2,75 procent på den så kallade Euribor-räntan på tre månader. När Irland senare beviljades nödlån blev påslaget på Euribor-räntan bara 1 procent.

Islands årliga kostnad för de nordiska nödlånen är 7,7 miljarder isländska kronor. Med de irländska räntevillkoren hade kostnaden minskat till 2,8 miljarder.

Helgi Hjörvar, alltingsledamot för Socialdemokraterna, ställde inför Nordiska rådets möte i Helsingfors en fråga om räntevillkoren till regeringarna i de fyra nordiska länderna. Han undrade dels varför Island fått en betydligt sämre ränta trots marknadens bedömning att utlåning till Island är mindre riskabel än till Irland, dels om det gick att omförhandla räntan.

När Helgi Hjörvar i går tog upp frågan blev svaret från statsminister Fredrik Reinfeldt att det var fel plats att diskutera räntefrågan. I stället talade han allmänt om nödlån till krisländer. Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt besvarade inte heller frågan. Eftersom varken Finland eller Norge har beviljat bilaterala lån till Irland ansåg sig inte heller finske statsministern Jyrki Katainen eller norske utrikesministern Espen Barth Eide anledning till att svara på frågan.

Helgi Hjörvars fråga kommer dock enligt uppgifter till Islandsbloggen att besvaras före jul. De fyra nordiska länderna förbereder nämligen ett gemensamt svar och en gemensam hållning i frågan.

Island har i förtid betalat av 59 procent av den totala lånesumman på 1,775 miljarder euro. Helgi Hjörvar räknar med att regeringen nu kommer att driva frågan om bättre räntevillkor för Islands räkning.

Här kan du läsa mer om nödlånen till Island.