tisdag 27 november 2012

Kräver Island bryter diplomatiska förbindelser med Israel

Bryt alla diplomatiska och politiska förbindelser med Israel. Och totalförbjud import av varor från Israel. Kravet framförs i en tvärpolitisk motion från sex alltingsledamöter. De drastiska åtgärderna är enligt de isländska politikerna det enda tänkbara svaret på Israels attacker mot Gaza och en nation som vägrar att följa internationella överenskommelser.

Bägaren är sedan länge överfull. Därför måste den israeliska regeringen få tydliga signaler om att agerandet i Gaza är oacceptabelt och i strid med de mänskliga rättigheterna. Så motiverar de sex alltingsledamöterna förslaget att inte bara bryta de diplomatiska förbindelserna med Israel, utan också totalförbjuda import av varor från Israel så länge palestiniernas mänskliga rättigheter tillgodoses.

Ett liknande importförbud har införts en gång tidigare, och då riktat mot apartheidregimen i Sydafrika. Då genomförde många länder liknande bojkotter. I motionen finns också en uppmaning till de övriga nordiska länderna att följa Islands exempel och bryta alla kontakter på officiell nivå med Israel.

Bakom motionen står Birgitta Jónsdóttir, Þór Saari, Lilja Mósesdóttir, Sigmundur Ernir Rúnarsson, Bjarkey Gunnarsdóttir och Atli Gíslason. Birgitta Jónsdóttir sökte stöd från samtliga 63 parlamentariker i alltinget, men fick alltså nöja sig med sex folkvalda.

Det finns dock en stark opinion mot Israels agerande i Gaza. För ett år sedan erkände Island som första västeuropeiska land Palestinas självständighet enligt de gränser som gällde före 1967 års krig. Detta innebär i praktiken även att ett stort antal israeliska bosättningar befinner sig inom palestinskt territorium.

I förra veckan samlades ett tusental demonstranter vid kravallstaketen utanför USA:s ambassad på Laufásvegur i Reykjavík. Det är inte första gången protesterna riktas mot den amerikanska ambassaden eftersom Israel saknar diplomatisk representation på Island. Aldrig tidigare har dock så många demonstranter samlats utanför ambassaden.

En av talarna var inrikesminister Ögmundur Jónasson. Han uppmanade i sitt tal president Barack Obama att stoppa blodbadet och sade att Israel genom attackerna mot Gaza förvandlats till ett monster som begår folkmord på palestinierna. Ögmundur Jónasson ifrågasatte också hur en statsbildning som Israel förvandlats till en terrorregim.

Efter talet anklagades Ögmundur Jónasson av tidigare justitieministern Björn Bjarnason för judehat och för att förstöra Islands rykte på det internationella planet. I Evrópuvaktin ifrågasatte han även vilket inflytande ett isländskt statsråd skulle kunna tänkas ha på USA:s president.

Bland demonstranterna återfanns även alltingsledamöterna Árni Þór Sigurðsson och Helgi Hjörvar samt näringsgrensminister Steingrímur J. Sigfússon.

Situationen i Gaza debatterades även i alltinget i förra veckan. Utrikesminister Össur Skarphéðinsson sade att han mycket väl kunde tänka sig att diskutera de diplomatiska förbindelserna med Israel. Samtidigt fick han genom kontakter med arabländer ständigt uppmaningen att inte bryta dialogen, utan i stället fortsätta att tala för palestiniernas sak. Om Island skulle bryta de diplomatiska förbindelserna skulle detta enligt statsrådet ske efter samtal med andra länder, i synnerhet de nordiska grannländerna.

Árni Þór Sigurðsson, ordförande för utrikesnämnden, var den som tog initiativ till debatten. Han sade att tålamodet med Israel närmade sig bristningsgränsen. Därför måste Island sätta press på USA och Israel för att få ett stopp på attackerna mot Gaza.

Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson sade att han vill se ett stopp på våldet i regionen. Han uppmanade samtidigt alltingsledamöterna till att ha en helhetssyn på konflikten. Han menade att bägge sidor gjort sig skyldiga till stridshandlingar och att det kommer att vara svårt att nå en varaktig fred så länge Hamas företräder palestinierna.

I en namninsamling som skådespelaren Stefán Jónsson tagit initiativ till kräver över 5 000 islänningar att Island stoppar importen av israeliska varor.

Här kan du läsa mer om Island och Palestina.