torsdag 15 november 2012

Missnöjd kommun bojkottar Landsbanki

Kommunstyrelsen i Garður är missnöjd med Landsbankis service. Den enda banken på orten har bara öppet fyra timmar i veckan. Nu har kommunchefen fått uppdraget att hitta en ny bank till Garðurs affärer.

I september aviserade Landsbanki ytterligare nedskärningar i form av stängda kontor utanför storstäderna. Dels skulle kontoren i Vogar och Garður på sydvästra Island läggas ned, dels skulle kontoren i Reykjanesbær minska till ett enda. Genom dessa åtgärder avser banken att spara 150 miljoner isländska kronor om året.

När Landsbanki i våras stängde ett antal glesbygdskontor möttes beslutet av kraftiga reaktioner. Många kunder valde att avsluta sina konton i protest mot nedläggningarna.

På flera orter har också postservicen drabbats till följd av stängningarna. På landsbygden har nämligen Landsbanki och posten ofta delat på lokaler och personal. När banken försvinner finns heller inte underlag för posten att behålla kontoret och stå för alla kostnaderna.

Nu kommer också protester mot de nedläggningsbeslut som aviserades i september. Landsbankis ursprungliga plan var att bomma igen kontoret i Garður helt och hållet, men de senaste veckorna har det trots hotet om stängning hållits öppet fyra timmar i veckan, två timmar åt gången två olika vardagar.

Kommunstyrelsen i Garður anser att den servicenivån är för dålig. Oavsett om Landsbanki bommar igen totalt eller fortsätter med ytterst begränsade öppettider har kommunchefen fått i uppdrag att hitta en ny bank för kommunens affärer. Kommunen är i dag helkund hos Landsbanki - som även förvaltar Garðurs framtidsfond - men avser att byta bank i protest mot nedläggningen.

Beslutet om att bryta med Landsbanki fattades av en enig kommunstyrelse.

Här kan du läsa mer om nedskärningarna.