fredag 23 november 2012

Översvämning från Grímsvötn - vattnet stiger i Gígjukvísl

Myndigheterna höjer beredskapen efter översvämningar vid Grímsvötn. Hittills har vattenståndet stigit och vattnets elektriska ledningsförmåga ökat i Gígjukvísl. Översvämningarna tros dock ha kulminerat under förmiddagen. Det har aldrig varit aktuellt att stänga vägen över Skeiðarársandur. Vattenmassorna hotar i nuläget varken vägen eller bebyggelse.

Översvämningarna började under torsdagen. Vid lunchtid registrerades högre vattenstånd och ökad elektrisk ledningsförmåga i Gígjukvísl. Under de senaste dagarna har dessutom istäcket över Grímsvötn sjunkit - hela tio meter inom loppet av ett dygn, vilket är ett tecken på att smältvatten strömmar från den underjordiska sjön mot havet.

Vattenmassor kan fortfarande vara på väg att ta sig fram från Grímsvötn till Gígjukvísl. Översvämningarna tros dock enligt Veðurstofa Íslands ha kulminerat under förmiddagen. Vattenståndet var då inte högre än under en varm sommardag när avsmältningen från glaciären är betydande.

Det finns heller inget som pekar på att översvämningarna skulle kunna åstadkomma några skador. Grímsvötn har de senaste åren svämmat över tämligen regelbundet, vilket gör att inga betydande vattenmassor samlats. Efter vulkanutbrottet vid Gjálp 1996 har översvämningarna från Vatnajökull dessutom minskat i storlek. Inget tyder på att den översvämning som nu äger rum har något samband med vulkanisk aktivitet.

Almannavarnir höjer ändå beredskapen i området på grund av översvämningarna. Detta är främst en försiktighetsåtgärd. I nuläget finns inga tecken på att det stigande vattenståndet skulle hota ringvägen och broarna över Skeiðarársandur.

Förra årets vulkanutbrott vid Grímsvötn var det kraftigaste som drabbat Vatnajökullmassivet på över hundra år. Experterna räknar med att Island är på väg in i en period där vulkanisk aktivitet vid Vatnajökull blir allt vanligare. Grímsvötn tros bli skådeplatsen för en majoritet av de kommande utbrotten. Vulkanen började också efter förra årets utbrott direkt att samla kraft inför ett nytt - med ny magma som strömmar in och spänningar som ökar i berget.

Inom kort tros även Skaftá eller Hverfisfljót drabbas av översvämningar från Skaftárjökull, en av Vatnajökulls sydvästra utlöpare. Den längsta kända pausen mellan översvämningarna är tre år, och det har nu gått två år sedan den förra översvämningen, skriver Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om Grímsvötn.