torsdag 29 november 2012

Regeringen saknar majoritet för höjd hotellskatt

Regeringens budget riskerar att fällas i alltinget. Varken Guðmundur Steingrímsson eller Róbert Marshall sluter upp bakom momshöjningen på övernattningar. Den rödgröna koalitionen saknar därmed majoritet för förslaget. De vill i stället få in pengarna genom att införa besöksavgifter vid populära turistmål och riktade åtgärder mot den omfattande svarta verksamheten som finns inom turistnäringen.

När Róbert Marshall tidigare i år lämnade Socialdemokraterna för Ljus framtid deklarerade han att han som invald på ett socialdemokratiskt mandat skulle sluta upp bakom partiets politik under resten av mandatperioden. Men så blir inte fallet. Tillsammans med Guðmundur Steingrímsson, som förra året lämnade Framstegspartiet för Ljus framtid, tänker han inte stödja regeringens förslag om en momshöjning för övernattningar.

Regeringens ursprungliga plan var att höja momsen på hotellövernattningar från dagens 7 procent till 25,5 procent. Om hela den ökningen skulle drabba kunderna skulle genomsnittspriset för ett hotellrum stiga med 17 procent.

Men branschen har sågat förslaget och hävdar att det äventyrar en allt viktigare näringsgren och framtida investeringar inom turistsektorn. I onsdags aviserade finansminister Katrín Júlíusdóttir att regeringen backar från det ursprungliga förslaget och i stället inför ett nytt momssteg på 14 procent. Denna skattesats är tänkt att från den 1 maj nästa år gälla samtliga övernattningar på hotell, gästhem, vandrarhem och så vidare.

Förslaget ingår visserligen inte i budgeten, men de 2,6 miljarder isländska kronor som skattehöjningen beräknas ge är medräknade i propositionen. Även om momsstriden inte direkt gäller budgeten kan den alltså ändå påverka den.

I samband med Róbert Marshalls avhopp förlorade regeringen majoriteten i alltinget. För första gången går han nu emot den partilinje han tidigare avsåg att sluta upp bakom. Och regeringen kan inte räkna med stöd för budgeten från något av de tre övriga oppositionspartierna.

Róbert Marshall säger till Vísir att han tidigare meddelat regeringen att han inte står bakom momshöjningen. Han kritiserar också den rödgröna koalitionen för ett dåligt förberett förslag. I stället föreslår han att staten plockar in intäkterna genom att införa besöksavgifter på populära besöksmål i naturen och tuffare åtgärder mot det omfattande svartarbete som förekommer inom turistbranschen:
"Jag anser att det inte går att behandla näringslivet på det här sättet. Det behövs längre varsel för att höja momsen för turistindustrin. De har så att säga redan utannonserat sina priser för nästa säsong, och genom detta beskattas företagen och inte dem som köper tjänster av dem. ... Detta behöver skötas på ett annat sätt, med samtal och samråd och längre varsel så att man kan räkna med det när man presenterar sina prislistor."
Róbert Marshall reagerar alltså mot att momshöjningen riskerar att slå mot företag i stället för kunder. Även på denna punkt har dock regeringen tidigare backat något. Den ursprungliga planen var att låta skatteökningarna träda i kraft vid årsskiftet. Datumet har därefter skjutits fram till den 1 maj 2013.

Guðmundur Steingrímsson säger i Morgunblaðið att Ljus framtid inte kategoriskt säger nej till höjd hotellmoms. Men liksom Róbert Marshall anser han att sådana beslut måste fattas långt i förväg och efter bättre dialog med branschen. I stället vill även Guðmundur Steingrímsson införa ett naturpass för turister, som mot en avgift ska ge tillträde till naturpärlor som finns på statlig mark.

Trots att regeringen för första gången nu på allvar får känna på hur det är att regera i minoritet säger Björn Valur Gíslason, ordförande i budgetnämnden, i Vísir att det inte finns någon anledning till oro för nästa års budgetproposition. Björn Valur Gíslason tror dessutom alltjämt att det finns stora förutsättningar att lyckas få igenom budgeten i alltinget.

Här kan du läsa mer om den föreslagna momshöjningen.