tisdag 13 november 2012

Reykjavík köper BSÍ - vill flytta busstrafik från Hlemmur

Kommunen köper resecentrumet BSÍ för 445 miljoner isländska kronor. Syftet är att skapa ett nytt nav för kollektivtrafiken i Reykjavík. På den angränsande tomten ska små och medelstora bostäder byggas. Men oppositionen är kritisk både mot prislappen och beslutsunderlaget.

När Bästa partiet och Socialdemokraterna tog makten i Reykjavík hamnade regeringen och kommunen snart på kollisionskurs. Regeringen förespråkade ett resecentrum vid terminalen för inrikesflyget, men kommunen backade ur överenskommelsen och vill få bort flygplatsen från stadskärnan.

Köpet av BSÍ understryker att kommunen och regeringen inte längre delar vision om framtidslösningar för resandet till, från och i Reykjavík. Planerna på ett resecentrum vid flygplatsen har visserligen avskrivits, men den nya affären närmast utesluter att de skulle kunna bli aktuella på nytt.

Prislappen är 445 miljoner isländska kronor. Köpet finansieras enligt ett pressmeddelande genom att kommunen gör sig av med andra fastigheter.

I dag är Hlemmur vid Laugavegur den viktigaste knutpunkten för busstrafiken i Reykjavík. Bästa partiet och Socialdemokraterna har dock enligt ett beslut börjat skissa på att riva busstationen och i stället ge plats åt nya bostäder och butikslokaler. I kvarteret finns redan planer på nya hotell och vandrarhem.

En flytt till BSÍ skulle innebära att lokaltrafiken och långfärdslinjerna samlas vid samma knutpunkt. Samtidigt skulle antalet busslinjer som går genom centrum kunna minska och därmed lätta på trafiktrycket. Ett annat skäl till den planerade flytten är närheten till Reykjavíks bägge universitet samt det nya universitetssjukhuset.

Tanken är att BSÍ ska snyggas till men behålla samma funktion som i dag. Här ska finnas turistinformation, möjlighet att köpa biljetter till stads- och långfärdsbussar, biluthyrning, cykeluthyrning, internetkafé, restaurang, butiker och bankomat. Utflyktsarrangören Reykjavík Excursions, som hyr in sig i byggnaden, ska också få vara kvar.

Med ännu bättre kommunikationer ska området bli mer attraktivt. Köpet innebär också att kommunen kommer över mark som är tänkt att användas för små och medelstora bostäder. Närheten till universiteten ska göra dem särskilt lämpliga för studenter.

Men köpet är kontroversiellt. Hlemmur byggdes 1973 och ritades av arkitekten Gunnar Hansson. Syftet var just att skapa ett nav för kollektivtrafiken i den isländska huvudstaden. Strætó, som driver trafiken, har inte tagit ställning för en flytt och hade tidigare i år flera invändningar mot BSÍ. Andra alternativ som har nämnts som tänkbara knutpunkter är Mjódd, Lækjartorg och Kringlan.

I fullmäktige har Självständighetspartiet riktat hård kritik mot affären. I en reservation invänder partiets företrädare mot att det aldrig undersökts om BSÍ är den bästa platsen för stadsbussarna. Partiet kritiserar dessutom Bästa partiet och Socialdemokraterna för att ha betalat ett överpris för tomten.

Även Samtök kaupmanna og fasteignaeigenda við Laugaveg, som samlar butiks- och fastighetsägare, protesterar mot planerna. I ett uttalande skriver föreningen att en flytt av busstrafiken från Hlemmur och ur centrum försvagar stadskärnans betydelse.

Samtidigt med köpet av BSÍ köpte kommunen även Keilugrandi 1 i västra Reykjavík för 240 miljoner. De företagslokaler som i dag finns på tomten ska rivas och ge plats åt bostäder. Tanken är att byggrätterna ska dra in de pengar som kommunen lagt ut på affären.

Här kan du läsa mer om turerna kring inrikesflygplatsen.