torsdag 22 november 2012

Var tionde islänning kan inte äta sig mätt

En av tio islänningar har någon gång under det senaste året inte haft tillräckligt med mat. För var hundrade tillhör det vardagen att gå hungrig. Nio av tio islänningar uppger däremot att de kan äta sig mätta. Det visar en undersökning som utförts av Capacent Gallup och som RÚV tagit del av.

Under det senaste året säger 1 procent att de ofta upplever att maten inte räcker till. Ytterligare 4 procent uppger att de ibland tvingas gå hungriga.

Utslaget på hela befolkningen betyder detta att omkring 16 000 personer ibland har problem att få pengarna att räcka till mat. Dessutom anger 4 procent att de någon enstaka gång inte kunnat äta sig mätta. För den stora majoriteten av islänningar, hela 91 procent, är dock maten aldrig något problem.

Totalt omfattar undersökningen 50 000 personer i 57 länder. Även om finanskrisen alltjämt plågar många hushåll ligger Island klart under genomsnittet. I snitt saknar 12 procent tillgång till den föda de behöver. Om dessa siffror tillämpas på hela jordklotet innebär det att cirka 840 miljoner människor har gått hungriga någon gång under det senaste året.

De flesta som svälter är bosatta i Afrika. Allra värst är situationen i Sydsudan. Där uppger hela 80 procent att de någon gång under det senaste året inte kunnat äta sig mätta.

Den isländska delen av undersökningen genomfördes i november och december förra året, rapporterar RÚV.

Här kan du läsa mer om matbristen.