lördag 1 december 2012

Bjarni Benediktsson: Partiet har återvunnit förtroendet

Självständighetspartiet har återvunnit väljarnas förtroende. Och uppstickaren Hanna Birna Kristjánsdóttirs framgång i provvalet är bra för partiet. Det hävdar den hårt pressade partiordföranden Bjarni Benediktsson - som i en intervju med Vísir inte säger sig ha några planer på att överge ledarskapet.

Utan några riktiga utmanare fick partiledaren Bjarni Benediktsson bara 54 procent av rösterna i den tunga sydvästra valkretsen. I kamp med flera erfarna alltingsledamöter i getingboet i Reykjavík gick Hanna Birna Kristjánsdóttir segrande ur striden med 76 procent av rösterna.

Ordförandens svaga ställning både internt och bland väljare i allmänhet fick många bedömare att ifrågasätta hur Bjarni Benediktsson ska kunna leda Självständighetspartiet i vårens alltingsval. Somliga gick till och med så långt som att hävda att han är slut som partiledare och att han nu bara överlever så länge Hanna Birna Kristjánsdóttir låter bli att på nytt utmana om ordförandeskapet.

Men Bjarni Benediktsson säger sig enligt Vísir välkomna Hanna Birna Kristjánsdóttirs inträde i rikspolitiken efter att i många år ha varit partiets starka namn i Reykjavík. Och han anser också att Självständighetspartiet, som av många väljare kopplats ihop med finanskraschen, har lyckats gå vidare:
"Resultatet från provvalen har varit bra för partiet, och de stärker det inför valet nästa vår. Jag anser att det har gått bra att återvinna förtroendet för partiet, och vi siktar på seger i valet. Det är huvudsaken."
Bjarni Benediktsson har tidigare medgett att det svaga stödet i provvalet var en missräkning för egen del. Men han säger till Vísir att det är naturligt att ledarfrågan diskuteras - i synnerhet i en tid där politiken har kännetecknats av många stridigheter:
"Huvudsaken är att Självständighetspartiet gör ett bra resultat i valet och att partiets representanter står enade inför det. Jag tänker arbeta för det precis som jag hittills har gjort som ordförande."
Här kan du läsa mer om Bjarni Benediktsson och Hanna Birna Kristjánsdóttir.