lördag 1 december 2012

Dagens citat

"Det går fantastiskt bra. Vi har sålt tolv miljoner burkar sedan vi började produktionen år 2006. ... Vi har inte jagat efter den inhemska marknaden."

Kristinn Kristjánsson, produktionschef vid Hraðfrystihúsið Gunnvör i Hnífsdalur, i Bæjarins Besta om exporten av konserverad torsklever.