onsdag 5 december 2012

Dagens citat

"Genom detta agerande straffar den israeliska regeringen palestinierna för att vilja ta ett steg i riktning mot den tvåstatslösning som israelerna själva vid upprepade tillfällen har sagt sig vara för. Detta är helt oacceptabelt. ... Allvarligast är dock att utbyggnaden av bosättningar på den aktuella platsen är ett medvetet försök att klippa navelsträngen mellan palestinierna i östra Jerusalem och på Västbanken, precis som jag själv såg vid mitt besök där sommaren 2011. Konsekvensen av israelernas agerande kan inte annat än skada möjligheterna för att en tvåstatslösning, med Jerusalem som huvudstad för bägge staterna, kan bli verklighet."

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson i ett uttalande om Israels beslut att bygga nya bostäder på ockuperad mark - läs mer här.