lördag 29 december 2012

Glitnirs Lárus Welding döms till nio månaders fängelse

Nio månaders fängelse varav sex månader villkorligt. Så straffas Glitnirs tidigare vd Lárus Welding och förre toppchefen Guðmundur Hjaltason. Héraðsdómur Reykjavíkur anser att de gjorde sig skyldiga till trolöshet mot huvudman när Glitnir beviljade ett lån på 102 miljoner euro till Milestone-sfären. Bägge fälls mot sitt nekande. De ska också betala 9,7 miljoner isländska kronor i rättegångskostnader.

I februari 2008 lånade Glitnir ut 102 miljoner euro till Milestone. Turerna började med att pengarna slussades till Vafning och Þáttur International som i sin tur löste ett lån från Morgan Stanley. Denna summa cirkulerade sedan fram och tillbaka mellan banken och olika bolag inom Milestone-sfären.

Lånebeloppet motsvarade vid den här tiden 10 miljarder isländska kronor. Det gjorde att den tillåtna utlåningen till Milestone-sfären överskreds med 4,1 miljarder. Inom bröderna Karl och Steingrímur Wernerssons affärsimperium fanns också en av bankens största aktieägare.

Lånet beviljades utan någon öronmärkt säkerhet och utan att bankens riskbedömningsnämnd sammankallades. I domstolen hävdade både Lárus Welding och Guðmundur Hjaltason att de inte godkänt något lån till Milestone. Rätten anser det dock osannolikt att en enskild tjänsteman ska ha fattat ett sådant beslut. Det finns också uppgifter som visar att toppduon ska ha känt till och godkänt affären.

Åklagaren krävde under slutpläderingen fem och ett halvt års fängelse för Lárus Welding och fem års fängelse för Guðmundur Hjaltason. Maxstraffet för trolöshet mot huvudman är sex års fängelse vid grovt brott, annars högst två års fängelse.

Héraðsdómur Reykjavíkur anser dock att varken Lárus Welding eller Guðmundur Hjaltason haft någon egen vinning på att bevilja lånet. Rätten menar heller inte att de finansiella riskerna var lika omfattande som åklagaren ville göra gällande. Det initiala lånet återbetalades inom loppet av några dagar.

Dessutom fastslår rätten att det fanns en säkerhet genom ett tidigare avtal med Milestone-sfären, även om denna säkerhet kanske inte hade täckt hela beloppet. Åklagaren hävdade i rätten att lånet beviljats utan någon säkerhet.

Däremot står det enligt rätten klart att Lárus Welding och Guðmundur Hjaltason både brutit mot bankens regelverk och överskridit sina befogenheter, och därmed utsatt Glitnir för en omfattande om än kortvarig finansiell risk. Domstolen tror trots detta på Lárus Weldings och Guðmundur Hjaltasons uppgifter om att de enbart hade det bästa för banken och den isländska finanssektorn i åtanke när lånet godkändes.

Straffet för bägge blir nio månaders fängelse, varav sex månader villkorligt. Lárus Welding ska också betala rättegångskostnader på 5,1 miljoner isländska kronor och Guðmundur Hjaltason på 4,6 miljoner.

Domen är närmast en besvikelse för bägge sidor. Åklagarsidan lyckas visserligen fälla ytterligare två toppchefer, men sett till den tid och den prestige som myndigheten ägnat fallet är utgången mager. Det är därför troligt att domen överklagas.

Lárus Welding åtalades nyligen för ytterligare brott under den tid han basade över Glitnir. Denna gång gäller det bankens affärer med Jón Ásgeir Jóhannesson.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen, här mer om det nya åtalet mot Lárus Welding och här domen i sin helhet.